Školská akadémia 

Streda 29. 6. 2022  bola pre vedenie školy, učiteľov, zamestnancov, žiakov a deti zo ZŠ s MŠ Udiča významným dňom. Na slávnostnej akadémii  hodnotili uplynulý školský rok a odmeňovali najšikovnejších žiakov. Program sledovali pozvaní hostia i rodičia žiakov 9.A, ktorí sa lúčili so základnou školou.

Žiaci, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach a olympiádach a zároveň sa umiestnili na popredných miestach okresných, krajských či celoslovenských kôl, si z rúk pani riaditeľky prevzali ocenenia.
Tí najlepší boli odmenení Cenou riaditeľky školy za absolventskú prácu, prevzali si ocenenie "Žiak roka" a "Zamestnanec roka". O krásny kultúrny zážitok sa postarali naše deti a žiaci  spevom, tancom, recitáciou i hrou na hudobné nástroje. Bola to prehliadka šikovnosti, a tak všetci odchádzali spokojní a plní príjemných dojmov.  Práca bola odmenená, my želáme všetkým pekné prázdniny a už teraz sa tešíme na budúci školský rok 2022/2023!