Rada školy

Členovia rady školy
 

Za zriaďovateľa:

PaedDr. Božena Ištoková (predsedníčka Rady školy)

Ing. Marianna Cigániková

Miloš Markovič

Ľudmila Miláková

Za pedagogických zamestnancov ZŠ:

PaedDr. Jana Beláková

Za pedagogických zamestnancov MŠ:

Zuzana Chochlíková

Za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Udiča

Ing. Jana Gachová

Za rodičov ZŠ:

Ing. Roman Fajth

Ing. Lenka Markovičová, Phd.

Mgr. Slávka Hoštáková

Za rodičov MŠ:

Mgr. Daniela Ponechalová

 
 
Kontakt: rodiciaskolaudica@gmail.com