Užitočné odkazy

  • Prevencia pred požiarmi

Územie okresov Považská Bystrica a Púchov vyniká bohatstvom lesov, ktoré slúžia všetkým občanom. Sú zdrojom cennej suroviny – dreva, zlepšujú životné prostredie, výdatnosť vodných zdrojov, poskytujú miesto pre oddych, zotavenie a v neposlednom rade majú aj značné materiálne hodnoty. Jednou z hlavných úloh je chrániť toto bohatstvo pred škodlivými vplyvmi, medzi ktoré patria aj požiare. Z dlhodobej analýzy požiarovosti v lesnom hospodárstve vyplýva, že najviac lesných požiarov vzniká v jarných mesiacoch – marec, apríl, máj, ale aj v lete - júl, august. Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú najmä klimatické podmienky a faktory – sucho, vietor, stav vegetácie, ale aj činnosť človeka. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je neopatrnosť a nedbalosť ľudí, resp. podceňovanie nebezpečenstva vzniku požiaru pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode.

Z uvedených údajov je zrejmé, že nemôžeme zabúdať na protipožiarnu prevenciu zameranú na ochranu lesov pred požiarmi.

 

  • Svetový deň obezity 2022

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa osvetová kampaň nesie v duchu témy „Každý musí konať!“. Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí.

 

Publikácia na prevenciu kriminality - manuál na rozvoj kritického myslenia v online priestore.

 

Projekt občianskeho združenia eSlovensko v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a so Slovenským výborom pre UNICEF zameraný na bezpečnejšie používanie internetu.

Cieľ projektu je:

  • poskytnúť deťom i rodičom viac informácií o antivíroch a rôznych technologických a softvérových riešeniach slúžiacich na zamedzenie príjmania obsahov, ktoré sú zastrašujúce, znevažujúce, obscénne, ohrozujúce súkromie, provokujúce etnickú, rasovú, náboženskú a inú nenávisť.

Tiež ponúka možnosť naučíť sa rozlúštiť schémy internetových podvodov, odhaliť nepravých internetových kamarátov, hry podporujúce násilie, sexuálne odkazy, poučíme sa v poskytovaní osobných údajov.

 

OVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež.

Seriál vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektu Zodpovedne.sk.

Cieľom rozprávok je:

  • šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú rozprávky poučiť a zabaviť.

 

Mobilný telefón sa už dávno stal bežným nástrojom na komunikáciu detí s rodičmi, súrodencami aj kamarátmi. Tak ako v každej technológii aj v mobilnom telefóne sa však ukrýva isté riziko náhodného alebo zámerného zneužitia. Úlohou tejto brožúry je oboznámiť najmä nás – rodičov – s rizikami, ktoré prináša využívanie mobilného telefónu a elektronických komunikácií (napríklad internetu) deťmi.