Informácie

Informácie pre rodičov a žiakov ZŠ s MŠ Udiča v čase pokračujúcej epidemiologickej situácie na obdobie školského roku 2020/2021 pri nástupe do MŠ

V súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri obnovení prevádzky školských zariadení a stravovacích zariadení v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v súlade s  Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia zverejneným Ministerstvom školstva SR dňa 18.8.2020 platia v ZŠ s MŠ Udiča nasledovné základné hygienicko–epidemiologické zásady:

 • vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám ochranným rúškom,
 • dezinfekcia rúk všetkých osôb voľne dostupnou dezinfekciou pri vstupe do budovy školy,
 • každodenný ranný zdravotný filter detí,
 • zabezpečenie príchodu a odchodu detí do  MŠ zabezpečujú len osoby, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, v prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • sprevádzajúca osoba sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nezdrží viac ako 10 min,
 • zákaz voľného pohybu sprevádzajúcich osôb vo vnútorných priestoroch školy a zhromažďovania osôb pred základnou školou kvôli minimalizovaniu kontaktu medzi osobami,
 • dochádzka do materskej školy je umožnená  len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Zákonný zástupca:

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode, príp. sprevádzaní žiaka do školy a  pri odchode dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • pri prvom príchode žiaka do MŠ odovzdá vyplnené Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (možnosť stiahnuť z internetovej stránky www.ucimenadialku.sk alebo tu vo formáte doc a vo formáte pdf, príp. vyplniť v MŠ pri nástupe),
 • predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (možnosť stiahnuť z internetovej stránky www.ucimenadialku.sk alebo tu vo formáte doc a vo formáte pdf).
 • okrem bežných vecí žiaka (prezuvky, náhradné oblečenie, pyžamo) zabezpečí žiakovi druhé náhradné rúško, balík hygienických vreckoviek,
 • odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní    
 • teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra,
 • rešpektuje  pravidlo zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


V Udiči, 21.8.2020                            PaedDr. Jana Beláková


Čo budeme potrebovať do škôlky?

V školskom roku 2019/2020 budú deti prihlásené do MŠ potrebovať:

 • papuče,
 • náhradné oblečenie (tričko, tepláky, spodnú bielizeň, tielko),
 • hrebeň (iba dievčatá),
 • vreckovky (celé balenie - odovzdať triednej pani učiteľke),
 • úbor na cvičenie (tričko, tepláky, ponožky) !!! IBA 3. TRIEDA!!!
 • zubná pasta a zubná kefka !!! IBA 2. A 3. TRIEDA !!!
 • prefotený preukaz poistenca.

!!! VŠETKY VECI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ!!!

 

Akcie

Naše akcie 2018/2019

Naše akcie 2017/2018

Naše akcie 2015/2016