Konzultačné hodiny

konzultačné A Úradné hodiny pre rodičov a verejnosť

Učitelia a vedenie školy

        Pondelok                         14:00 – 16:00

Výchovný poradca

       

Školský špeciálny pedagóg

       

 

termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky.

nie je dovolené rušiť učiteľov počas výchovno-vzdelávacieho procesu!

 

Ekonomický úsek

        

 

Prevádzka

Prevádzka Školského klubu detí

    Pondelok        6:00 - 7:00        11:00 - 16:00

    Utorok            6:00 - 7:00        11:00 - 16:00

    Streda            6:00 - 7:00        11:00 - 17:00

    Štvrtok            6:00 - 7:00        11:00 - 16:00

    Piatok             6:00 - 7:00        11:00 - 16:00

 

Prevádzka materskej školy

Pondelok - piatok        6:00 - 16:00

 

Prevádzka školskej jedálne - výdaj obedov

Pondelok - piatok            11:00 - 13:30