Konzultačné hodiny

konzultačné A Úradné hodiny pre rodičov a verejnosť

Učitelia a vedenie školy

        Pondelok                         14:00 – 16:00

Výchovný poradca

       Štvrtok                           8:00 – 14:30

 

termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred OSOBNE ALEBO telefonicky.

nie je dovolené rušiť učiteľov počas výchovno-vzdelávacieho procesu a poČAS PRESTÁVOK!

 

Ekonomický úsek

         Denne:                        7:00 - 15:00

 

Prevádzka

Prevádzka Školského klubu detí

    Pondelok - piatok       11:00 - 17:00

 

Prevádzka materskej školy

    Pondelok - piatok        6:00 - 16:00

 

Prevádzka školskej jedálne - výdaj obedov

    Pondelok - piatok            11:00 - 13:30