Konzultačné hodiny

konzultačné A Úradné hodiny pre rodičov a verejnosť

Učitelia a vedenie školy

        Pondelok                         14:00 – 16:00

Výchovný poradca

       

Školský špeciálny pedagóg

       

 

termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky.

nie je dovolené rušiť učiteľov počas výchovno-vzdelávacieho procesu!

 

Ekonomický úsek

         Denne:                        7:00 - 15:00

 

Prevádzka

Prevádzka Školského klubu detí

 Pondelok        11:00 - 16:00

Utorok                        11:00 - 16:00

Streda             11:00 - 17:00

Štvrtok                       11:00 - 16:00

Piatok             11:00 - 16:00

 

Prevádzka materskej školy

Pondelok - piatok        6:00 - 16:00

 

Prevádzka školskej jedálne - výdaj obedov

Pondelok - piatok            11:00 - 13:30