ARCHÍV OZNAMOV, POKYNOV a INFORMÁCIÍ

 • Čo pripravujeme na Veľkú noc? Zistíte 8.4.2022, ak sa zapojíte do aktivít v rámci Veľkonočných tvorivých dielní - pletenie korbáčov, zdobenie kraslíc, príprava chuťoviek a veľa iného. Tešíme sa na Vašu tvorivosť, šikovnosť a dobrú náladu, milí žiaci i zamestnanci školy ;-) 2022-03-31
 • V priebehu celého mesiaca marec sme sa v rámci podujatia "Marec - mesiac knihy" venovali téme kníh a čítania. Žiaci sa mohli zapájať do mnohých aktivít od výmyslu sveta a dokonca aj vyhrať ceny... 2022-03-31
 • Deň učiteľov sme oslávili netradične - tento rok bol v réžii našich žiakov... 2022-03-31
 • Nové radiátory sú už namontované. Žiakov v pondelok čakajú vykúrené triedy. Spoločné úsilie zriaďovateľa a školy sa vydarilo. ĎAKUJEME! Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom, nepedagogickým i pedagogickým. 2022-03-12
 • "COVID"TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁVRATE DETÍ a ŽIAKOV DO ŠKOLY po 3 a viac dňoch 2022-03-31
 • Činnosť záujmových útvarov organizovaných ZŠ s MŠ Udiča bude opäť pokračovať od 14.3.2022. Činnosť SZUŠ - Stella a ZUŠ IWK pokračuje, je riadená a uskutočňovaná podľa pokynov v Školskom semafore vydanom MŠVVaŠ SR. 2022-02-27
 • Školský semafor a Organizačné pokyny a podmienky - AKTUALIZÁCIA + NAJNOVŠIE ZMENY Infografika 2022-02-27
 • Prekrytie horných dýchacích ciest - pravidlá nosenia rúška alebo respirátora - AKTUALIZÁCIA 2022-02-27
 • DETI všetkých 3 tried MATERSKEJ ŠKOLY, ktoré neboli v kontakte s pozitívnou osobou, nevykazujú príznaky ochorenia COVID-19, sú po prekonaní ochorenia a lekár im odporučil návrat do detského kolektívu po chorobe (inej ako COVID-19), môžu po jarných prázdninách, od 14.3.2022, nastúpiť do materskej školy v normálnom režime. Odporúčame rodičom detí materskej školy, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19, aby svoje dieťa otestovali Ag samotestom a v prípade pozitívneho výsledku testu kontaktovali všeobecného lekára a školu. "COVID"TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁVRATE DO ŠKOLY 2022-03-12
 • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole aj tento rok darovaním 2% z dane (bližšie informácie TU) 2022-02-15

 

 • Prerušenie prevádzky a obmedzenie výchovno-vzdelávacieho procesu Materskej školy v Udiči 04.03. – 11.03.2022 2022-02-22
 • Udelenie voľna v rozsahu 1 vyučovacieho dňa (riaditeľské voľno) žiakom 1. - 9. ročníka ZŠ s MŠ Udiča dňa 04. marca 2022 a jarné prázdniny (7. - 11.3.2022)
 • Prerušenie prevádzky 7. - 11.3.2022 aj v školskom klube a školskej jedálni. 2022-02-22
 • Vážení rodičia, po výskyte pozitívne testovaných osôb v 1. a 2. triede MŠ, bude v týchto triedach prerušený výchovno-vzdelávací proces nasledovne: v 1. triede MŠ 21.od 23.2.2022, v 2. triede MŠ od 21. do 25.2.2022. Deti 1. triedy MŠ, ktoré: boli 17. a 18.2.2022a nemajú výnimku z karanténysú v povinnej karanténenastúpia do materskej školy najskôr 24.2.2022neboli 17. a 18.2.2022 majú výnimku z karantény,môžu nastúpiť do školy v škole, ako blízky kontakt pozitívneho dieťaťa a , ak nebudú vykazovať príznaky ochorenia COVID-19 alebo v materskej škole, nevykazujú príznaky ochorenia COVID-19, nemali pozitívny test, alebo nie sú v karanténe z dôvodu blízkeho kontaktu, platí výnimka z karantény. Deti 2. triedy MŠ, ktoré: nemajú výnimku z karanténysú v povinnej karanténenastúpia do materskej školy najskôr 28.2.2022majú výnimku z karanténymôžu nastúpiť do školy, ako blízky kontakt pozitívneho dieťaťa a , ak nebudú vykazovať príznaky ochorenia COVID-19, alebo , nevykazujú príznaky ochorenia COVID-19, nemali pozitívny test, alebo nie sú v karanténe z dôvodu blízkeho kontaktu, platí výnimka z karantény, alebo . Odporúčame rodičom detí materskej školy, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia, aby svoje dieťa otestovali Ag samotestom a v prípade pozitívneho výsledku testu kontaktovali všeobecného lekára. "COVID"TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁVRATE DO ŠKOLY 2022-02-21
 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka v 5. ročníku bude od 21.02. do 23.02.2022 zmenená forma vzdelávania žiakov 5.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 17. a 18.2.2022. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe 5 dní od posledného kontaktu. 21.2.2022 počas prerušenia dodávky elektrickej energie budú mať žiaci zadania na domáce vzdelávanie zaslané cez Edupage a online vyučovanie bude od 22.02.2022 podľa upraveného rozvrhu hodín. Odporúčame rodičom žiakov tejto triedy, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia, aby svoje dieťa otestovali Ag samotestom a v prípade pozitívneho výsledku testu kontaktovali všeobecného lekára. Rovnako aj pred návratom do školy, otestujte svoje deti Ag samotestami. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. Po uplynutí 5 dní karantény, bez príznakov ochorenia, po negatívnom Ag teste alebo po odporučení lekára po prekonanej chorobe, sa môžu žiaci vrátiť do školy, t.j. 24.2.2022. Týmto dátumom bude postupne ukončená kombinovaná forma vzdelávania, žiaci budú vzdelávaní prezenčne (v škole). Tí žiaci, ktorí ostanú v individuálnej karanténe alebo sa rozhodnutím rodičov nezúčastnia vyučovania 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, bude zabezpečené vzdelávanie formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa, nie online. "COVID"TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁVRATE DO ŠKOLY 2022-02-20
 • AKTUALIZÁCIA - Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po dohode so zriaďovateľom bude dňa 21.2.2022: skrátené vyučovanie žiakov ZŠ (1. stupeň na 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň na 5 vyučovacích hodín), skrátená prevádzka MŠ do 12:00 a skrátená prevádzka ŠKD do 13:30 (max. do odchodu autobusov). Žiaci 3.A a 5.A na dištančnom (online) vzdelávaní budú mať zadania na domáce vzdelávanie zaslané na Edupage. Obed pre všetkých stravníkov bude zabezpečený v režime prispôsobenom podmienkam. Dôvodom skrátenia vyučovania a prevádzky je plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. v čase od 8:30 do 16:00 pre odberné miesta, ktorých súčasťou je aj budova školy a jej školské zariadenia. 2022-02-20
 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka v 3. ročníku bude od 18.02. do 22.02.2022 zmenená forma vzdelávania žiakov 3.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 16. a 17.2.2022. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe 5 dní od posledného kontaktu. Online vyučovanie začne od 18.02.2022 podľa upraveného rozvrhu hodín. Odporúčame rodičom žiakov tejto triedy, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia, aby svoje dieťa otestovali Ag samotestom a v prípade pozitívneho výsledku testu kontaktovali všeobecného lekára. Rovnako aj pred návratom do školy, otestujte svoje deti Ag samotestami. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. Po uplynutí 5 dní karantény, bez príznakov ochorenia, po negatívnom Ag teste alebo po odporučení lekára po prekonanej chorobe, sa môžu žiaci vrátiť do školy, t.j. 23.2.2022.Týmto dátumom bude postupne ukončená kombinovaná forma vzdelávania, žiaci budú vzdelávaní prezenčne (v škole). Tí žiaci, ktorí ostanú v individuálnej karanténe alebo sa rozhodnutím rodičov nezúčastnia vyučovania 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, bude zabezpečené vzdelávanie formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa, nie online. "COVID"TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁVRATE DO ŠKOLY 2022-02-17
 • FAŠIANGOVÁ PARÁDA 2022-02-15 Zapojte sa do súťaže a v termíne 16. až 25.2.2022 spoločne s nami vytvorte atmosféru fašiangových dní aj v našej škole. Tie NAJ... vlastnoručne doma vyrobené masky budú ocenené!

 • FOTOsúťaž: KLAPY (CIGÁNKA) naša dominanta - vyhodnotenie 2022-02-15 Diplomy a ceny čakajú na víťazov. Víťazné fotografie:

 • Po výskyte pozitívne testovaných žiakov vo 4., 5. a 9. ročníku bude od 14.02. do 16.02.2022 zmenená forma vzdelávania žiakov 4.A, 5.A a 9.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 10. a 11.2.2022. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe 5 dní od posledného kontaktu. Online vyučovanie začne od 14.02.2022 podľa upraveného rozvrhu hodín. Odporúčame rodičom žiakov týchto tried, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia, aby svoje dieťa otestovali Ag samotestom a v prípade pozitívneho výsledku testu kontaktovali všeobecného lekára. Rovnako aj pred návratom do školy, otestujte svoje deti Ag samotestami. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. "COVID"TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁVRATE DO ŠKOLY 2022-02-13
 • SPOLOČNÉ PRE ŽIAKOV 4., 5., 9., 7. a 8. ROČNÍKA Po uplynutí 5 dní karantény, bez príznakov ochorenia, po negatívnom Ag teste alebo po odporučení lekára po prekonanej chorobe, sa môžu žiaci vrátiť do školy: t.j. 14.2.2022 žiaci 7.A, 15.02.2022 žiaci 8.A, 17.02.2022 žiaci 4.A, 5.A a 9.A.Týmito dátumami bude postupne ukončovaná kombinovaná forma vzdelávania, žiaci budú vzdelávaní prezenčne (v škole). Tí žiaci, ktorí ostanú v individuálnej karanténe alebo sa rozhodnutím rodičov nezúčastnia vyučovania 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, bude zabezpečené vzdelávanie formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa, nie online."COVID"TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁVRATE DO ŠKOLY 2022-02-13
 • Deti 3. triedy MŠ, ktoré 10.2.2022 nebudú vykazovať príznaky ochorenia COVID-19 môžu po karanténe nastúpiť do materskej školy. Pri návrate je potrebné predložiť tlačivo o bezpríznakovosti (aj elektronicky cez Edupage - návod TU) a deti, ktoré prekonali ochorenie tlačivo Čestného vyhlásenia o pozitívnom teste a absolvovaní izolície 2022-02-09
 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka v 8. ročníku bude od 10.02. do 14.02.2022 zmenená forma vzdelávania žiakov 8.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 8. a 9.2.2022. Predloženie výnimky z karantény - predloženie vyplneného tlačiva alebo vyplnenie formulára cez Edupage – návod TU. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe 5 dní od posledného kontaktu. Online vyučovanie začne od 10.02.2022 podľa upraveného rozvrhu hodín. Ostatné pokyny a podmienky sú rovnaké ako pre rodičov a žiakov 7. ročníky v ozname nižšie. 2022-02-08
 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka v 7. ročníku bude od 09.02. do 12.02.2022 zmenená forma vzdelávania žiakov 7.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 7. a 8.2.2022. Predloženie výnimky z karantény - predloženie vyplneného tlačiva alebo vyplnenie formulára cez Edupage – návod TU. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe 5 dní od posledného kontaktu. Online vyučovanie začne od 09.02.2022 podľa upraveného rozvrhu hodín. Po uplynutí 5 dní karantény, bez príznakov ochorenia, po negatívnom Ag teste alebo po odporučení lekára po chorobe sa môžu žiaci vrátiť do školy, t.j. 14.2.2022 (15.02.2022 žiaci 8.A). Týmto dátumom bude ukončená kombinovaná forma vzdelávania, žiaci budú vzdelávaní prezenčne (v škole). Tí žiaci, ktorí ostanú v individuálnej karanténe alebo sa rozhodnutím rodičov nezúčastnia vyučovania 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, bude zabezpečené vzdelávanie formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Žiaci, ktorí mali pozitívny samotest a boli v domácej izolácii predložia, v súlade so závermi rokovania Konzília odborníkov ministra zdravotníctva,  tlačivo Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie slúži len pre účely školy,  školského zariadenia a mimovyučovacích aktivitách ako uplatnenenie výnimky z karantény. Odporúčame rodičom žiakov, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia, aby kontaktovali všeobecného lekára a pred návratom do školy svoje deti otestovali prevzatými Ag samotestami. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. 2022-02-08
 • V A L E N T Í N  2022 2022-02-07

Miesto na milé odkazy a obrázky s témou Valentín

 • Pre deti, ktoré neboli 3. a 4.2.2022 v materskej škole, nevykazujú príznaky ochorenia COVID-19, nemali 5. a 6.2.2022 pozitívny test, alebo nie sú v karanténe z dôvodu blízkeho kontaktu, platí výnimka z karantény, môžu 7.2.2022 nastúpiť do školy. Deti, ktoré boli 3. a 4.2.2022 v škole, sú v povinnej karanténe ako blízky kontakt pozitívneho dieťaťa a nastúpia do materskej školy najskôr 10.2.2022, ak nebudú vykazovať príznaky ochorenia COVID-19. 2022-02-06
 • POLROČNÉ PRÁZDNINY 4.2.2022
 • Pasovačka prvákov 2022 Dňa 31.1.2022 sa v našej škole konala veľká slávnosť -  Pasovačka prvákov. Naši najmenší školáci zložili sľub a boli prijatí medzi školákov. Okrem slávnostnej udalosti na nich čakalo aj hodnotenie usilovnosti, šikovnosti i umu za 1. polrok v podobe prvého „vysvedčenia“, darčekov i sladkého prekvapenia. Bližšie informácia a fotografie nájdete TU... 2022-02-02
 • 3.2.2022 sa žiaci 3.A, ktorým skončila povinná karanténa a sú bez príznakov ochorenia COVID-19, môžu vrátiť do školy. Pred nástupom je potrebné vyplniť tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" alebo elektronicky prostredníctvom rodičovského konta (návod TU). Týmto dátumom bude ukončená kombinovaná forma vzdelávania, žiaci budú vzdelávaní prezenčne (v škole). Tí žiaci, ktorí ostanú v individuálnej karanténe alebo sa rozhodnutím rodičov nezúčastnia vyučovania 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, bude zabezpečené vzdelávanie formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Po návrate do školy si žiaci prevezmú výpis klasifikácie, správania a dochádzky za 1. polrok. 2022-02-02
 • Školský semafor a Organizačné pokyny a podmienky pre školský rok 2021/2022 - AKTUALIZÁCIA 2022-01-31
 • Deti 1. triedy MŠ, ktoré 1.2.2022 nebudú vykazovať príznaky ochorenia COVID-19 môžu po karanténe nastúpiť do materskej školy. 2022-01-31
 • Ako postupovať ak mal žiak pozitívny Ag test - stručný prehľad povinností rodiča 2022-01-30
 • 31.1.2022 dostanú žiaci 1. - 9. ročníka výpis klasifikácie, správania a dochádzky "vysvedčenie" za 1. polrok školského roka 2021/2022, následne v piatok 4.2.2022 budú mať žiaci ZŠ polročné prázdniny. Žiaci 8. a 9 ročníka si zároveň prevezmú na protipodpis aj oficiálne výsledky celoslovenského testovania KOMPARO 8 a 9 2021, ktoré písali 11.11.2021.  2022-01-30

 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka v 3. ročníku bude od 31.01. do 2.2.2022 zmenená forma vzdelávania žiakov 3.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná) - aktualizácia! Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 27. a 28.01.2022. Predloženie výnimky z karantény - predloženie vyplneného tlačiva alebo vyplnenie formulára cez Edupage návod TU nám uľahčí organizáciu a plánovanie vzdelávania triedy v prípade výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe 5 dní od posledného kontaktu. Online vyučovanie začne od 31.01.2022 podľa upraveného rozvrhu hodín. Po uplynutí 5 dní karantény sa môžu žiaci bez príznakov ochorenia vrátiť do školy, t.j. 3.2.2022. Týmto dátumom bude ukončená kombinovaná forma vzdelávania, žiaci budú vzdelávaní prezenčne (v škole). Tí žiaci, ktorí ostanú v individuálnej karanténe alebo sa rozhodnutím rodičov nezúčastnia vyučovania 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, bude zabezpečené vzdelávanie formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Po návrate do školy si žiaci prevezmú výpis klasifikácie, správania a dochádzky za 1. polrok. Odporúčame rodičom žiakov, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia, aby kontaktovali všeobecného lekára. Zároveň odporúčame,  aby svoje deti, ktoré sú v povinnej domácej karanténe, pred návratom do školy otestovali prevzatými Ag samotestami. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. 2022-02-01
 • Vážení rodičia, po výskyte pozitívne testovaného dieťaťa v 1. triede MŠ, bude v tejto triede od 28.1. do 31.1.2022 prerušený výchovno-vzdelávací proces. Deti, ktoré 1.2.2022 nebudú vykazovať príznaky ochorenia COVID-19 môžu nastúpiť do školy. 2022-01-27
 • Žiaci 6. ročníka, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (očkovaní v stanovenom intervale, alebo plne očkovaní, alebo po prekonaní ochorenia Covid-19 nie viac ako 180 dní a neprejavujúci príznaky ochorenia), neboli na vyučovaní 13. a 14.01.2022 a neprejavujú príznaky ochorenia alebo minimálne v 5. deň karantény (t.j. 19.1.2022) absolvovali PCR test s negatívnym výsledkom a neprejavujú príznaky ochorenia, môžu 24.1.2022 pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Ostatní nastúpia do školy až od 25.1.2022 alebo podľa pokynov ošetrujúceho lekára. 2022-01-23
 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR a ORGANIZAČNÉ POKYNY a PODMIENKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 - aktualizácia 21.1.2021 2022-01-23
 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka v 6. ročníku bude od 17.01.2022 zmenená forma vzdelávania žiakov 6.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (očkovaní v stanovenom intervale, alebo plne očkovaní, alebo po prekonaní ochorenia Covid-19 nie viac ako 180 dní a neprejavujúci príznaky ochorenia) alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 13. a 14.01.2022. Predloženie výnimky z karantény  - predloženie vyplneného tlačiva alebo vyplnenie formulára cez Edupage návod TU nám veľmi uľahčí organizáciu a plánovanie vzdelávania triedy v prípade výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe. Online vyučovanie začne od 17.01.2022 podľa upraveného rozvrhu hodín. Odporúčame rodičom, aby svoje deti, ktoré sú v povinnej domácej karanténe, prihlásili na PCR testovanie najskôr 19.01.2022. V prípade záujmu o nahlásenie na PCR test prostredníctvom školy, napíšte nám do 21.01.2022 mail na zssms.udica@gmail.com. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. 2022-01-16
 • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí/žiakov a ZŠ - AKTUALIZÁCIA 2022-01-16 Od 10. 1. 2022 (pondelok) sa v školách obnovuje prezenčné vyučovanie. Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ sa budú vzdelávať prezenčnou formou, okrem žiakov 6. ročníka (viď oznam vyššie zo 16.1.2022). Prevádzka MŠ bude v riadnom čase 6:00 - 16:00, ako aj prevádzka ŠKD od skončenia vyučovania do 17:00. Prezenčné vzdelávanie sa bude riadiť Školským semaforom. Činnosť záujmových útvarov organizovaných ZŠ s MŠ Udiča bude v období 10. - 21.1.2022 pozastavená, pokiaľ nebudú zverejnené nové pokyny MŠVVaŠ SR a nový COVID Automat. Pri nástupe do školy je dieťa/žiak povinný predložiťPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Tlačivo môžete vyplniť aj v Edupage prostredníctvom rodičovského konta (návod TU). Deťom/žiakom, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, je potrebné vyplniť tlačivo "Výnimka z karantény". Tlačivo môžete vyplniť aj v Edupage prostredníctvom rodičovského konta (návod TU). Deti MŠ a žiaci ZŠ-stravníci sú od 10. 1. 2022 automaticky prihlásení na stravu. V prípade, že dieťa/žiak nenastúpi do školy, je jeho zákonný zástupca, vo vlastnom záujme, povinný ho bezodkladne zo stravy odhlásiť v školskej jedálni (042/43 83 481). Odporúčame zákonným zástupcom žiakov ZŠ, aby ich pred nástupom do školy otestovali domácim AG testom. V prípade pozitívneho domáceho AG testu kontaktujte svojho pediatra a informujte vedenie školy prostredníctvom triedneho učiteľa. Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov ZŠ, ktorí prevzali baličky domácich antigénových samotestov, aby oznamovali prostredníctvom Edupage použitie samotestov (návod TU), pretože z dôvodu nízkeho percenta vykazovania ich použitia (od septembra do 31.12 2021 iba 10%) nám budú pozastavené dodávky testov zo strany Regionálneho úradu školskej samosprávy v Trenčíne. Dodávky sa obnovia až po preukázaní viac ako 50% využívania AG samotestov. Nahlasovať použitie domáceho Ag samotestu v období september - december 2021 môžete aj spätne, ak ste tak ešte neurobili.

 • Na základe rozhodnutia ministra školstva sú vianočné prázdniny v termíne od 20.12.2021 do 07.01.2022. Pokračovanie vyučovania je plánovné od 10. januára 2022. Po konzultácii so zriaďovateľom z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie bude od 21.12.2021 do 7.1.2022 prerušený výchovno-vzdelávací proces aj v materskej škole. Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu je plánované od 10. januára 2022. 2021-12-22
 • FOTO SÚŤAŽ: KLAPY (CIGÁNKA) naša dominanta Zapojte sa do foto súťaže a pošlite vlastnú fotografiu vrchu Klapy. Súťaž trvá do 31.1.2022, viac info plagát TU 2021-12-22
 • Harmonogram 6. prevzatia Ag samotestov zákonnými zástupcami 16. - 20.12.2021 osobné prevzatie balenia (5 kusov) samotestov zákonnými zástupcami žiaka (rodičmi) - HLAVNÝ VCHOD do budovy školy, využite parkovanie na školskom ihrisku. Čas prevzatia: 16.12.2021 od 13:30 do 16:00, 17.12.2021 od 13:30 do 16:00, 20.12.2021 od 7:00 do 13:00.V prípade, že Vám uvedené termíny nevyhovujú, náhradný termín prevzatia bude 3. januára 2022 v čase 7:00 - 13:00. Viac info... 2021-12-15
 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka v 2. ročníku bude od 15.12.2021 zmenená forma vzdelávania žiakov 2.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (očkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia alebo plne očkovaní alebo po prekonaní ochorenia Covid-19 nie viac ako 180 dní a neprejavujúci príznaky ochorenia) alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 9.– 13.12.2021. Výnimka z karantény  - predloženie vyplneného tlačiva alebo vyplnenie formulára cez Edupage návod TU. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe. Online vyučovanie začne od 15.12.2021 podľa upraveného rozvrhu hodín. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. Odporúčame rodičom, aby svoje deti prihlásili na PCR testovanie najskôr 15.12.2021. V prípade záujmu o nahlásenie na PCR test prostredníctvom školy, napíšte nám do 17.12.2021 mail na zssms.udica@gmail.com. 2021-12-14
 • Vážení rodičia, po výskyte pozitívne testovaného dieťaťa aj v poslednej otvorenej triede MŠ, bude v materskej škole od 13.12.2021 prerušený výchovno-vzdelávací proces. Záujem o prihlásenie dieťaťa na vykonanie PCR testu najskôr v 5. deň od posledného kontaktu, t.j. 15.12.2021, adresujte do 17.12.2021 na zssms.udica@gmail.com. Škola poskytne údaje RÚVZ SR v Považskej Bystrici. Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole je plánované po vianočných prázdninách, t.j. od 10. januára 2022. 2021-12-12
 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka vo 4. ročníku bude od 13.12.2021 zmenená forma vzdelávania žiakov 4.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (očkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia alebo plne očkovaní alebo po prekonaní ochorenia Covid-19 nie viac ako 180 dní a neprejavujúci príznaky ochorenia) alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 9.–10.12.2021. Výnimka z karantény  - predloženie vyplneného tlačiva alebo vyplnenie formulára cez Edupage návod TU. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe. Online vyučovanie začne od 13.12.2021 podľa upraveného rozvrhu hodín. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. Odporúčame rodičom, aby svoje deti prihlásili na PCR testovanie najskôr 15.12.2021. V prípade záujmu o nahlásenie na PCR test prostredníctvom školy, napíšte nám do 17.12.2021 mail na zssms.udica@gmail.com. 2021-12-12
 • Po výskyte pozitívne testovaného dieťaťa v triede MŠ, ktoré navštevovalo MŠ 7. - 8.12.2021, bude od 10.12.2021 prerušený výchovno-vzdelávací proces vybraných detí, ktoré s ním prišli do priameho kontaktu. Rodičia vybraných detí budú o skutočnosti oboznámení pedagogickými zamestnancami MŠ. Zároveň môžu hneď nahlásiť svoj záujem o prihlásenie dieťaťa na vykonanie PCR testu. Škola údaje poskytne RÚVZ SR v Považskej Bystrici. Deti z druhej triedy, ktoré neboli 7. a 8.12.2021 s dieťaťom v priamom kontakte a pedagogickí zamestnanci MŠ rodičov neupozornili na priamy kontakt s pozitívnym dieťaťom, môžu aj naďalej chodiť do MŠ. Ďakujeme za spoluprácu 2021-12-09
 • Antigénové samotesty - rodičia, ktorí si v 4. a 5. kole (1. - 3.12.2021) neprevzali antigénové samotesty, kontaktujte nás na čísle 0903 750 949 a dohodnite si náhradný termín prevzatia, najneskôr však do 17.12.2021. 2021-12-06
 • Navštívil nás MIKULÁŠ (stihol to ešte v piatok ;-)) ďalšie foto TU 2021-12-06

 • Vážení rodičia, v období 7. – 17.12.2021 bude prevádzka materskej školy v čase od 6:30 do 15:00. Zároveň Vám oznamujeme, že z dôvodu zlej epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené manuály aktualizované dňa 26.11.2021 na webovom sídle MŠVVaŠ SR a vydané usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy. Preto od 1.12.2021 sú osoby vstupujúce do priestorov školy povinné riadiť sa pokynmi a dodržiavať: do priestorov školy vstupujú s dieťaťom LEN osoby v režime očkovaný, prekonaný, osoba sprevádzajúca dieťa ráno pri odovzdávaní predkladať tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka a tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa, hygienicko–epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy – RESPIRÁTOR, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUP 2 m, čas určený v priestoroch školy max. 8 minút, v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti, nezhromažďovať sa v okolí školy. Každá osoba pri vstupe do MŠ musí vypísať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vážení rodičia, nakoľko musíme rešpektovať rozhodnutie ministra, do budovy MŠ nesmie vstúpiť človek, ktorý nie je v režime OP. Pokiaľ túto podmienku nespĺňate, vaše deti budú privedené do MŠ za pomoci prevádzkovej zamestnankyne. (Zazvoňte si ráno aj poobede – dieťa vám prevezmú a poobede odovzdajú). Ďakujeme spoluprácu 2021-12-06
 • Oznamujeme Vám, že rozhodnutím RÚVZ SR v Považskej Bystrici po zasadnutí krízového štábu, budú v termíne od 6.12. do 17.12.2021 žiaci 2. stupňa (5. - 9. ročník) vzdelávaní dištančnou formou (online). Vyučovanie bude podľa upraveného rozvrhu hodín. Všetci žiaci 2. stupňa stravujúci sa v školskej jedálni sú odhlásení z obeda. Žiaci 1. stupňa sa učia zatiaľ aj naďalej prezenčne (v škole). 2021-12-03
 • Aj napriek všetkému sme privítali adventné obdobie a tešíme sa na Mikláša  2021-12-02

 • Po výskyte pozitívne testovaného žiaka v 8. ročníku bude od 2.12.2021 zmenená forma vzdelávania žiakov 8.A z prezenčnej na kombinovanú (prezenčná a dištančná). Prezenčnou formou budú vzdelávaní tí žiaci, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (očkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia alebo plne očkovaní alebo po prekonaní ochorenia Covid-19 nie viac ako 180 dní a neprejavujúci príznaky ochorenia) alebo tí, ktorí neboli na vyučovaní 29. – 30.11.2021. Výnimka z karantény  - predloženie vyplneného tlačiva alebo vyplnenie formulára cez Edupage návod TU. Dištančnou formou budú vzdelávaní žiaci, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény a musia byť v povinnej domácej karanténe. Online vyučovanie začne od 3.12.2021 podľa upraveného rozvrhu hodín. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni, ktorí ostanú v domácej karanténe, budú z obeda automaticky odhlásení. Odporúčame rodičom, aby svoje deti prihlásili na PCR testovanie najskôr 5.12.2021. V prípade záujmu o nahlásenie na PCR test prostredníctvom školy, napíšte nám do 3.12.2021 mail na zssms.udica@gmail.com. 2021-12-02
 • Rodičia, ktorí majú dodatočný záujem o antigénové samotesty pre žiakov (neprihlásili ste sa do 25.8.2021 alebo do 23.11.2021) napíšte 2.12.2021 do 13:00 mail na zssms.udica@gmail.com. 2021-12-02
 • Harmonogram 4. prevzatia antigénových samotestov zákonnými zástupcami (informácia bude zaslaná na Edupage rodičom - stále iba tým, ktorí nahlásili záujem do 25.8.2021) a ďalší postup: 1. - 3.12.2021 v čase 13:30 - 16:00. Bližšie informácie... 2021-11-30
 • Oznamujeme Vám, že v dňoch 29.11. až 06.12.2021 je RÚVZ SR v Považskej Bystrici nariadená deťom materskej školy domáca karanténa a zamestnancom, ktorí nespĺňajú výnimku z karantény, domáca izolácia. Prevádzka materskej školy bude v období 29.11. – 6.12.2021 prerušená a výchovno-vzdelávací proces bude obmedzený. Obnovenie prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu bude od 7. decembra 2021. 2021-11-29
 • Vážení rodičia, s účinnosťou od 29. 11. 2021 vstupujú do platnosti sprísnené opatrenia v školách a školských zariadeniach, na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra školstva.

Pre žiakov i zamestnancov je povinné nosenie rúška v interiéri školy.

Triedy a skupiny žiakov sa nesmú premiešavať, preto bude v dňoch 01. až 17.12.2021 skrátená prevádzka Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Udiča vo všetkých oddeleniach na dobu od ukončenia vyučovacieho procesu do odchodu autobusov, t.j. do 13:30. Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD za mesiac december bude vo výške 4,00 €.

Rodičia, ktorí dostali zo školy Ag samotesty, prosíme, aby ich využívali, Ministerstvo odporúča v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy. Použitie testu je rodič povinný hlásiť škole (najlepšie prostredníctvom Edupage - Vykonanie domácich Ag testov). Ministerstvo školstva od školy žiada spätnú väzbu používania testov. V prípade pozitívneho Ag samotestu dieťa zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára  pre deti a dorast a bezodkladne túto skutočnosť oznámi triednemu učiteľovi, aby škola mohla prijať potrebné opatrenia.

 • Pokračujú opatrenia zavedené od začiatku roka – prekryté dýchacie cesty, odstup, dezinfekcia rúk, priestorov, dotykových plôch, nepremiešavanie skupín.
 • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne od 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022.
 • Upozorňujeme, že návštevníci školy a školských zariadení smú vstúpiť do všetkých vnútorných priestorov školy IBA so súhlasom riaditeľky, musia spĺňať kritérium OP (očkovaný, prekonaný) a musia vyplniť tlačivoPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka". Tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky prostredníctvom Edupage rodičovského konta (návod TU).
 • Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.minedu.sk, je tam aj aktualizovaný Školský semafor. 2021-11-29
 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2021 (Urobme svet krajší...) Od  22.11.- do 1.12.2021 v čase od 7:00 do 13:00 sa opäť môžete zapojiť do výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2021" Bližšie informácie TU 2021-11-22
 • Žiaci 4., 5., 6., 7. a 8. ročníka budú od 23.11.2021 vzdelávaní prezenčnou formou (v škole) podľa rozvrhu hodín platného od septembra. Pri nástupe je potrebné odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti a podľa možnosti aj tlačivo o výnimke z karantény. Obe je možné vyplniť elektronicky v Edupage. Žiaci uvedných ročníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú 23.11.2021 na obed už prihlásení. V prípade, že by žiak naďalej chýbal, je potrebné ho najneskôr 23.11.2021 ráno do 7:00 zo stravy odhlásiť. Nastúpiť do školy môžu žiaci, ktorí:
 • boli v domácej karanténe 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v školskom prostredí, neboli na PCR teste a nevykazujú žiadne príznaky ochorenia Covid (t.j. pre žiakov 5. ročníka od 5. do 15.11.20214., 6., 7. a 8. ročníka od 12. do 22.11.2021),
 • boli v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v školskom prostredí na PCR teste (t.j. pre žiakov 4., 6., 7. a 8. ročníka 17.11.2021), test bol negatívny a žiaci nevykazujú žiadne príznaky ochorenia Covid,
 • boli v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v školskom prostredí na PCR teste, vyšiel im pozitívny výsledok a lekár im po liečbe ukončil domácu izoláciu a povolil ísť do školy,
 • sú plne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie Covid v posledných 180 dňoch a neprejavujú žiadne príznaky ochorenia.

Žiaci, ktorí budú v individuálnej karanténe, postupujú ako v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní - žiak dostáva domáce úlohy, zadania, pracovné listy, môžu mu byť poskytnuté konzultácie a po návrate do školy mu môže byť, podľa potreby na vlastnú žiadosť, poskytnutá podpora pri identifikovaní problémov s osvojením učiva. 2021-11-22

 • Žiaci 1. ročníka budú v termíne 22. - 26.11.2021 vzdelávaní kombinovanou formou - prezenčnou (žiaci v škole) a dištančnou (žiaci doma - online prostredníctvom Edupage) podľa upravených rozvrhov hodín, oficiálna domáca karanténa bola od 10. do 20.11.20212021-11-22
 • Rodičia žiakov, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, môžu elektronicky vyplniť tlačivo "Výnimka z karantény" (návod TU) 2021-11-19
 • Rodičia, ktorí majú dodatočný záujem o antigénové samotesty pre žiakov, napíšte do 23.11.2021 mail na zssms.udica@gmail.com. Vedenie školy bude kontaktovať OÚ v Trenčíne a žiadať o rozšírenie dodávky samotestov. V prípade schválenia navýšenia počtu testov, budeme záujemcov kontaktovať. 2021-11-19
 • Tí žiaci 1., 4., 5., 6., 7. a 8. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú automaticky na dobu karantény alebo dištančnej formy vzdelávania zo stravy odhlásení. 2021-11-19
 • Žiaci 5. ročníka budú v termíne 16. - 22.11.2021 vzdelávaní kombinovanou formou - prezenčnou (žiaci v škole) a dištančnou (žiaci doma - online prostredníctvom Edupage) podľa upravených rozvrhov hodín . 2021-11-15
 • Z dôvodu výskytu ďalších prípadov ochorenia a podozrení na COVID-19 prechádzajú žiaci 4., 6., 7. a 8. ročníka v termíne 15. - 22.11.2021 na dištančnú formu vzdelávania (online) prostredníctvom Edupage podľa upraveného rozvrhu hodín .
 • Informácie k dištančnej forme vzdelávania
 • Rozvrhy hodín počas dištančného vzdelávania 2021-11-14
 • Harmonogram 3. prevzatia antigénových samotestov zákonnými zástupcami a ďalší postup: 15.11.2021 v čase 13:00 - 16:00. Bližšie informácie... 2021-11-11
 • Po informovaní zriaďovateľa o výskyte ochorenia COVID-19 u žiakov školy a podľa pokynov zo zápisnice RÚVZ SR v Považskej Bystrici, je v triede 1. ročníka zmenená forma vzdelávania z prezenčnej na dištančnú. Žiaci budú v termíne 12. - 19.11.2021 vzdelávaní dištančnou formou prostredníctvom Edupage podľa upraveného rozvrhu hodín. V prípade potreby kontaktujte mailom triednu učiteľku. 2021-11-11
 • Verejná zbierka BIELA PASTELKA - Aby bol svet krajší V našej škole sa verejná zbierka Biela pastelka uskutoční  v dňoch od 8. novembra do 12. novembra 2021. Pokladnička bude umiestnená pri vchode do školy každé ráno v čase od 6,30 do 8,00 hodiny. Bližšie informácie... 2021-11-9
 • Po informovaní zriaďovateľa o výskyte ochorenia COVID-19 u žiakov školy a podľa pokynov zo zápisnice RÚVZ SR v Považskej Bystrici, je v triedach 1. a 5. ročníka zmenená forma vzdelávania z prezenčnej na dištančnú. Žiaci 5. ročníka budú naďalej vzdelávaní dištančnou formou prostredníctvom Edupage podľa upraveného rozvrhu hodín v termíne 8. - 15.11.2021. Žiaci 1. ročníka budú vzdelávaní dištančnou formou prostredníctvom Edupage podľa upraveného rozvrhu hodín v termíne 12. - 19.11.2021. Inštrukcie k online vzdelávaniu zašle rodičom triedna učiteľka prostredníctvom Edupage. V prípade potreby ju kontaktujte mailom. Tí žiaci 1. a 5. ročníka, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú automaticky na dobu karantény zo stravy odhlásení. Informácie k dištančnej forme vzdelávania Rozvrhy hodín počas dištančného vzdelávania  2021-11-11
 • Pokyny RÚVZ SR v Považskej Bystrici k nariadenej domácej karanténe a izolácii 2021-11-11
 • Z dôvodu výskytu pozitívne testovaných žiakov na ochorenie Covid-19 je škola v ORANŽOVEJ FÁZE školského semafora. 2021-11-7
 • Vzhľadom na to, že od 8.11.2021 je okres Považská Bystrica v čiernej fáze COVID Automatu, žiadame Vás o prísne dodržiavanie protiepidemických a hygienických opatrení a, podľa opatrení upravujúcich činnosť a prevádzku škôl a školských zariadení, pred nástupom do ZŠ a MŠ (vždy po prerušení dochádzky na 3 a viac dní) o predkladanie tlačivaPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Tlačivo môžete vyplniť aj v Edupage prostredníctvom rodičovského konta (návod TU) 2021-11-7
 • Oznamujeme Vám, že dňa 11. novembra 2021 riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča, po dohode so zriaďovateľom, udelila žiakom  1. – 4. a 6. - 7. ročníka riaditeľské voľno v rozsahu 1 vyučovacieho dňa z personálnych a organizačných dôvodov. Vyučovanie týchto tried bude pokračovať 12. novembra 2021. Trieda 5. ročníka budú vzdelávaní dištančne online z domu. Školský klub detí BUDE v prevádzke od 7:00 - 17:00 aj pre žiakov 1. stupňa, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD - viac v papierovej návratke. Školská jedáleň BUDE v prevádzke, výdaj jedál bude od 12:00 - viac v papierovej návratke. Návratku, ktorú prinesie Vaše dieťa domov, obratom vyplňte a doručte prostredníctvom Vášho dieťaťa triednej učiteľke. 2021-11-9
 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča oznamuje rodičom, že v dňoch 03. - 05.11.2021 (streda - piatok) bude prevádzka MŠ v Udiči nariadením RÚVZ SR v považskej Bystrici prerušená z dôvodu vysokej chorobnosti a absencie detí. Prevádzka materskej školy bude obnovená od 8. novembra 2021 (pondelok).2021-11-02
 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča oznamuje rodičom, že v dňoch 28. – 29.10.2021 (štvrtok a piatok - jesenné prázdniny) bude prevádzka MŠ v Udiči prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. Prevádzka materskej školy bude obnovená od 2. novembra 2021 (utorok).2021-10-25
 • Vzhľadom na to, že od 4.10.2021 je okres Považská Bystrica v červenej fáze COVID Automatu, žiadame Vás o prísnejšie dodržiavanie protiepidemických a hygienických opatrení a, podľa opatrení upravujúcich činnosť a prevádzku škôl a školských zariadení, pred nástupom do ZŠ a MŠ (vždy po prerušení dochádzky na 3 a viac dní) o predkladanie tlačivaPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo môžete vyplniť aj v Edupage prostredníctvom rodičovského konta (návod). Zároveň upozorňujeme, že návštevníci školy a školských zariadení smú vstúpiť do všetkých vnútorných priestorov školy IBA so súhlasom riaditeľky a musia sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka". Uvedené sa netýka rodičov sprevádzajúcich dieťa do MŠ. 2021-9-30
 • 2021-10-25
 • Milí nadšenci poobedňajších aktivít. Pripomíname, že činnosť v záujmových útvaroch v tomto školskom roku začína 1.10.2021. Nezabudnite si pozrieť, v ktorý deň a v akom čase bude prebiehať ten Váš záujmový útvar. Tešíme sa na Vás. 2021-9-28
 • Organizácia vyučovania ZŠ s MŠ Udiča 1. – 3.9.2021 2021-8-30
 • Harmonogram 2. prevzatia antigénových samotestov zákonnými zástupcami a ďalší postup: 4.10.2021 v čase 13:00 - 16:00. Bližšie informácie... 2021-9-30
 • Harmonogram prevzatia antigénových samotestov zákonnými zástupcami a ďalší postup: 13.9.2021 v čase 13:00 - 16:00. Bližšie informácie... 2021-9-10
 • DÔLEŽITÝ OZNAM: Rodičia žiakov 1. ročníka (prípadne 2. – 4. ročníka) môžu odo dnes podávať Žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí (formát doc alebo pdf) s nástupom od 2. septembra 2021 2021-8-31
 • Nástup detí a žiakov do školy od 1.9.2021 NIE JE PODMIENENÝ absolvovaním testov, ani preukazovaním sa výsledkami akýchkoľvek testov 2021-8-31
 • Organizácia vyučovania ZŠ s MŠ Udiča 1. – 3.9.2021 2021-8-30
 • Od 24. 8. 2021 do 25.8.2021, 23:50 zisťovanie záujemu o testovanie kloktacími PCR testami cez rodičovské konto EDUPAGE.
 • Od 24. 8. 2021 do 25.8.2021, 23:50 zisťovanie záujemu o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi cez rodičovské konto EDUPAGE. Bližšie informácie (MŠVVaŠ SR): Školský semafor a Kloktacie testy 2021-8-25
 • Žiadosť o prijatie žiaka na pravidelné stravovanie v školskej jedálni od nového školského roka (formát doc alebo pdf Tlačivo, prosím, vyplňte a odovzdajte vedúcej školskej jedálne najneskôr do 31.8.2021. 2021-8-17
 • Organizácia vyučovania ZŠ s MŠ Udiča 24. – 30.06.2021 2021-6-24
2021-6-1

ŽELÁME VŠETKÝM DEŤOM, ŽIAKOM i DOSPELÝM KRÁSNY MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ! Oslávime ho rôznymi aktivitami vonku (opekačka, grilovačka, hry, súťaže, posedenia a sladké prekvapenia). Týmto ďakujeme starostovi obce za občerstvenie, grilovačku MŠ a SRRZ RZ pri ZŠ s MŠ Udiča a pánovi A. Murecovi za milé sladké prekvapenia.

Vedenie ZŠ s MŠ Udiča ďakuje členom Dobrovoľného hasičského zboru v Udiči za rýchlu a veľmi účinnú pomoc pri odčerpávaní vody z pivnice školskej jedálne počas intenzívnych dažďov. Aj vďaka ním nám spodná voda nenarobila väčšie materiálne škody a pánovi Radoslavovi Hroškovi za odstránenie poruchy na odkvapových rúrach školy, vďaka čomu počas silných dažďov nevznikla žiadna škoda na budove školy.

 • 2021-5-17 Čerstvé ovocie a zelenina idú už tretíkrát do školy! ... a možno prídu aj k nám ;-)

Hlasujte a rozhodnite, aby aj naša školy získala pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok. Hlasovanie prebieha od 13. 5. do 23. 6. 2021. Viac informácií o projekte a návod ako hlasovať nájdete TU. Ďakujeme :-)

NÁVRAT DO ŠKOLY PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH - aktuálne informácie pre zákonných zástupcov žiakov a žiakov ZŠ a ROZVRHY pre 1. stupeň  2021-1-9

OZNAM pre zákoných zástupcov detí MŠ 2021-1-4

V súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ Udiča obmedzená do dovolania iba pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, záchranári, členovia PZ SR,...) a pre deti rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje vykonávať prácu z domu. Pre ostatné deti bude do odvolania prevádzka MŠ prerušená.

Zákonní zástupcovia detí, ktorí v zmysle tohto odporúčania majú záujem o návštevu svojho dieťaťa v MŠ vypíšu návratku, zaslanú na ich mailovú adresu, a elektronicky ju mailom odošlú na adresu: schochlikova.msudica@gmail.com  do 6.1.2021 do 18:00 hod.

Milí rodičia, žiaci a deti!

Krásne vianočné sviatky, dni plné pokoja, lásky, splnených prianí a predovšetkým zdravia v novom roku Vám želá

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy, a všetci zamestnanci

OZNAM pre zákoných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ - Návrat žiakov 2. stupňa do škôl po Vianociach 2020-12-17

Vážení rodičia, odo dnes (17.12.2020, 13:00) do nedele (20.12.2020, 23:50) vyjadrite prostredníctvom dotazníka cez Edupage svoj záujem:

 • o návrat vášho dieťaťa do školy po Vianociach, t.j. od 11.1.2021
 • alebo o pokračovaní dištančného spôsobu vyučovania.

Povinnosť uskutočniť prieskum (zisťovať záujem o uvedené 2 "ciele") a následné oznámenie výsledkov prieskumu vyplýva z materiálu MŠVVaŠ SR.

Ďalšie pokyny, podmienky, informácie a usmernenia budú postupne zverejňované.

Ďakujeme za spoluprácu

Nové termíny prázdnin 2020-12-17

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR platia od 11.12.2020 nové termíny prázdnin:

 • - 21.12.2020 - 8.1.2021 - odporučenie na prerušenie prevádzky v závislosti na rozhodnutí zriaďovateľa
 • - 21.12.2020 - 8.1.2021 - vianočné prázdniny

Polročné prázdniny (1.2.2021)  sú zrušené. Termíny ostatných prázdnin budú určené podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov a žiakov 3. ročníka 2020-12-9

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 10.12. do 20.12.2020 prechádzajú žiaci 3. ročníka na dištančný spôsob vzdelávania (postup podľa Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 4.12.2020).

Zadania a rozvrh na domáce vzdelávanie nájdete od zajtra v záložke "Prerušenie vzdelávania - jeseň 2020 - Zadania pre domáce (dištančné) vzdelávanie - 3. ročník".

Žiaci budú v tomto období automaticky odhlásení zo ŠKD aj zo školskej jedálne.

Zároveň žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby v prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia CODID-19 u niektorého zo žiakov 3. ročníka bezodkladne o tejto skutočnosti informovali vedenie ZŠ s MŠ Udiča.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Vedenie ZŠ s MŠ Udiča

 • Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v obci Udiča, jej okolí i v celom okrese,  zriaďovateľ ZŠ s MŠ Udiča rozhodol o tom, že vyučovanie na 2. stupni ZŠ (5. - 9. ročník) bude až do Vianoc uskutočňované DIŠTANČNOU formou a na 1. stupni ZŠ (1. - 4. ročník) PREZENČNOU formou. ŠKD bude v prevádzke do 16:00. 2020-12-8
 • VYHODNOTENIE ZBIERKY "Koľko lásky 2020 sa zmestí do krabice od topánok" 2020-12-4

--- >Fotogaléria: "Koľko lásky 2020"

"Koľko lásky 2020 sa zmestí do krabice od topánok"2020-11-18

Zapojte sa spolu s nami do predvianočnej zbierky a potešme osamelých seniorov v domovoch dôchodcov na Slovensku vianočnými darčekmi. Naplnené krabičky (alebo ak nie celú krabičku, tak aspoň jednu vec) môžete nosiť vždy v pracovné dni 19.11. – 3.12.2020 v čase od 7:00 do 13:00 do košíka pri hlavnom vchode do budovy ZŠ s MŠ Udiča. My krabičky/veci následne odovzdáme kontaktnej osobe.

Ďakujeme :-)

Všetky informácie nájdete TU...

OZNAMY 2020-11-13

Dňa 16.11.2020 (pondelok) riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča udeľuje žiakom ZŠ riaditeľské voľno, 17.11.2020 je štátny sviatok (utorok), vyučovanie bude obnovené dňa 18.11.2020 (streda) - prezenčné 1. - 4. ročník a dištančné 5. - 9. ročník, ŠKD bude v prevádzke stále iba do 13:00.

Zároveň oznamujeme, že žiaci 3. ročníka prechádzajú od 18.11.2020 opäť na prezenčný spôsob vyučovania. Pri nástupe žiaka do školy zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Zákonní zástupcovia žiakov nahláste záujem o stravovanie vedúcej školskej jedálne 13.11. alebo 16.11.2020 telefonicky alebo mailom na kalivodova.sjudica@gmail.com.

Na základe súhlasu zriaďovateľa, v súlade s aktuálnymi  opatreniami v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ vydanými MŠVVaŠ SR dňa 8.11.2020 a odporučením krízového štábu Obce Udiča riaditeľka školy obnovuje prevádzku Materskej školy v Udiči od 18.11.2020. Pri nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca odovzdá vyplnené  tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Dňa 19.11.2020 (štvrtok) vzhľadom na oznámenie o prerušení distribúcie elektriny bude prevádzka MŠ skrátená do 15:00 hod., prezenčné vyučovanie 1. -  4. ročníka bude v normálnom režime.

V Udiči 13.11.2020 PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka ZŠ s MŠ

OZNAM 2020-11-10

Od 12.11.2020 bude obnovená prevádzka Školskej jedálne pre ZŠ s Mš Udiča. Rodičia žiakov 1., 2. a 4. ročníka nahláste záujem o stravu vedúcej jedálne 10. a 11.11.2020 (utorok a streda) v čase 7:30 - 14:00 telefonicky na čísle 042/43 83 481.

Materská škola ostáva zatvorená, školský klub detí je v prevádzke iba do 13:00.

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov a žiakov 3. ročníka 2020-11-9

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 10.11.2020 prechádzajú žiaci 3. ročníka na dištančný spôsob vzdelávania (postup podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020).

Zadania a rozvrh na domáce vzdelávanie nájdete v záložke "Prerušenie vzdelávania - jeseň 2020 - Zadania pre domáce (dištančné) vzdelávanie - 3. ročník". Ďalšie informácie budú zvereňované v priebehu týždňa 9. - 13.11.2020.

OZNAM 2020-11-1

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od utorka 3.11.2020 do odvolania (min. na dobu 10 dní) bude z prevádzkových dôvodov prerušená činnosť Školskej jedálene ZŠ s MŠ Udiča.

Pretože nebude možné poskytovať deťom a žiakom stravu, bude zatvorená materská škola a školský klub detí bude v prevádzke iba do 13:00 hod..

Podrobnejšie informácie budú zverejnené od 3.11.2020.

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

ŠKOLA je v ZELENEJ FÁZE

Združenie sa bude konať na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia v budove školy. Poprosíme Vám o dodržiavanie všetkých hygienických nariadení a predovšetkým R-O-R (ruky-odstup-rúško).2020-9-4

 • ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD) pre žiakov 1. ročníka

Oznamujeme rodičom, že od 7.9.2020 sú VŠETKY deti, ktorých zákonní zástupcovia odovzdali prihlášku do ŠKD, prijaté a od tohto dátumu môžu deti ŠKD navštevovať. Rozhodnutie Vám bude zaslané poštou v termíne 8. - 11.9.2020.2020-9-4

Pre prihlásené deti bude v období 24. - 31.8.2020 prevádzka MŠ v čase od 6:30 do 15:30.

 • Projekt "Gesto pre rodičov - Čarovná knižnica" je opäť NÁŠ!!! Ďakujeme ;-) 2020-9-2

 • ŽIADOSTI O PRIJATIE ŽIAKA ZŠ NA PRAVIDELNÉ ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE od 2.9.2020

Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Udiča žiada zákonných zástupcov žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, aby si v termíne 18. - 21.8.2020 v čase 7:00 - 14:00 prišli po Žiadosť o prijatie žiaka na pravidelné stravovanie - "PRIHLÁŠKU NA STRAVU". Žiadosť ("prihlášku") si môžete aj stiahnuť vo formáte doc alebo vo formáte pdf.

Deti MŠ sú na stravu automaticky prihlásené hneď po nástupe.

UPOZORNENIE: Bez kompletne vyplnenej a odovzdanej žiadosti ("prihlášky") nebude žiakovi ZŠ od 2.9.2020 strava poskytnutá!

Vážení rodičia, keďže v období pred koncom školského roka nechodili všetci žiaci do školy, bolo pre nás problematické zabezpečiť každoročnú možnosť výhodnej objednávky školských zošitov a potrieb pre žiakov na nasledujúci školský rok. Z toho dôvodu, MIMORIADNE, zverejňujeme súpis zošitov a potrieb pre jednotlivé ročníky a zároveň Vás prosíme o ich kúpu tak, aby ich Vaše dieťa malo už v čase nástupu do školy, t.j. 2. septembra 2020.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.    Kolektív ZŠ s MŠ Udiča

OZNAM

INÉ:

Presvedčili sa o tom naši žiaci, celé rodiny, ba aj pani učiteľky, ktorí počas „učenia sa doma“ zdolávali výzvu, "cestovali" po celom dome a hľadali výrobky vyrobené v čo možno najväčšom počte krajín a štátov sveta. Účasť bola nečakaná, až 70 súťažiacich - úžasné! Tu sú výsledky...

Presvedčili sa o tom naši žiaci, ktorí počas „učenia sa doma“ vyrobili raketu z jednoduchých pomôcok. Pozrite si ich videá, sú naozaj super!

 • Blahoželáme a ďakujeme žiakom, ktorí nás včera (23.4.2020) úspešne reprezentovali krajskom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach?", ktoré sa kolalo online. Sme na Vás pyšní! :-)
 • Možnosť poukázať 2 % dane za uplynulý rok v prospech SRRZ - RZ pri ZŠ s MŠ Udiča - nové informácie
 • Upozorňujeme Vás - na zobrazenie zverejneného obsahu domácej prípravy Vašich detí od vyučujúcich využívajte predovšetkým stolový PC, notebook alebo tablet. Mobilné telefóny, žiaľ, zobrazujú zverejnený obsah v rozhádzanom poradí, preto môže dochádzať k neprehľadnosti. Ďakujeme za pochopenie a zároveň aj za spoluprácu.
 • Nový portál www.ucimenadialku.sk - viac informácií
 • ZADANIA PRE ŽIAKOV NA DOMÁCE VZDELÁVANIE nájdete aj TU alebo na záložke vľavo.
 • INFORMÁCIE, POKYNY a NÁVODY alebo nové ďalšie NÁMETY na obohatenie domácej prípravy nájdete tiež v záložke vľavo alebo TU.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY - pokyny: