Knižnično-informačné centrum

Chceš si prečítať dobrú knihu? Hľadáš informácie?

Navštív naše

KNIŽNIČNO – INFORMAČNÉ CENTRUM

pri ZŠ s MŠ v Udiči.

Služby:

  • výpožičky / absenčné, prezenčné/,
  • rešerše,
  • prístup na internet.

 

Knižničný fond:

  • odborná literatúra,
  • umelecká literatúra pre deti a dospelých,
  • periodická tlač,
  • elektronické médiá.

 

Otváracia doba: streda 13:00 – 15:00

 

Správkyňa: Mgr. Slavomíra Repková

 

Knižničný a výpožičný poriadok