Školská jedáleň

OZNAM

na základe požiadavky rodičov sme prehodnotili možnosť odhlasovať stravníka zo stravy a dohodli sme nasledovné:

Stravník (dieťa MŠ, žiak ZŠ, aj dospelá osoba) sa môže zo stravy odhlásiť

  • deň vopred,

  • vo výnimočnej situácii v daný deň v čase od 6:30 do 6:50. výlučne na telefónnom čísle 042/43 83 481 – školská jedáleň.

 

Našim pani kuchárkam by sme sa chceli poďakovať za výborné jedlo, ktoré pre nás starostlivo pripravujú a týmto vyzvať žiakov aj rodičov o dodržiavanie nasledovných pokynov:

  1. Poštové poukážky na stravu sa rozdávajú žiakom okolo 12. dňa v mesiaci.
  2. Poukážku prosím uhraďte do 15. dňa v mesiaci.
  3. Ústrižok z pošty alebo výpis z internetu treba doniesť do ŠJ do konca mesiaca. Na základe doneseného výpisu vedúca ŠJ odovzdá stravenky.
  4. Obedy sa odhlasujú deň vopred (zápis do zošita, ktorý je priamo v jedálni) alebo  v daný deň najneskôr  však ráno do 7:15 hod. Možnosť odhlásenia je aj telefonicky na t. č. školskej jedálne.
  5. Včas neodhlásená strava sa vydáva do obedárov od 11:30 do 13:30 hod.
  6. Preplatky, resp. nedoplatky za obedy budú zohľadnené v inkase na nasledujúci mesiac.

Za včasné plnenie pokynov ďakujeme a prajeme Vám dobrú chuť!

Jedálny lístok - klik SEM

Tlačivá

Všetky tlačivá týkajúce sa školského stravovania (prihlášky a odhlášky) nájdete v záložke "Tlačivá na stiahnutie".