Naše akcie 2015/2016

Zápis do 1. ročníka 2016

Dňa 25.4.2016 sa uskutočnil v našej Základnej škole s materskou školou zápis predškolákov do prvého ročníka ZŠ. Na tento deň sa usilovne pripravovali. O krásny kultúrny program sa postarali aj žiaci zo ZŠ.

 

Turistická vychádzka do Prosného

Dňa 20.4.2016 naši škôlkari v sprievode pani učiteliek absolvovali turistickú vychádzku do blízkej dediny Prosné, počas ktorej pozorovali krásnu okolitú prírodu.

 

 

Maľovanie kameňov - predškoláci

Vynášanie Moreny

Koniec zimy a príchod jari naši škôlkári oslávili ľudovou tradíciou - Vynášaním Moreny, ktorá je symbolom zimy.

Na tento významný deň vyrobili Morenu a vypočuli si o nej rôzne ľudové príbehy.

Veľkonočné tvorivé dielne

Dňa 16.3.2016 (streda) sa v našej materskej škole uskutočnili tvorivé dielne s rodičmi s názvom Maľovanie veľkonočných vajíčok. Rodičia s deťmi si mali možnosť ozdobiť vajíčko voskom, vymaľovali veľkonočné odliatky zo sadry a zo slaného cesta. Na záver vnikla krásna veľkonočná výstavka. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili tvorivých dielní.

Návšteva obecnej knižnice

Dňa 15.3.2016 (utorok) naši škôlkari navštívili obecnú knižnicu v Udiči. Deti mali možnosť pozrieť si zaujímavé detské knižky a dokonca si vypočuli krásnu rozprávku "Ako dedko ťahal repku". Na záver dostali sladkú odmenu od pani knihovníčky, ktorej veľmi pekne ďakujeme za umožnenie exkurzie v knižnici.

 

Karneval

Dňa 9.2.2016 bola v našej materskej škole karnevalová zábava. Deti prišli v rôznych maskách. Pani učiteľky ich skoro nespoznali! Karneval začal prehliadkou kostýmov a potom sa už len zabávalo a súťažilo. Každá trieda sa snažila zdolať šašovské karnevalové úlohy. Na záver bol každý škôlkar odmenení šašovským diplomom a sladkou odmenou za krásne pripravenú karnevalovú masku.

 

Príprava na Vianoce

Naše detičky z materskej školy sa usilovne pripravovali na Vianoce. Najskôr piekli a zdobili medovníčky a každá trieda si vyzdobila vianočný stromček. 17.12. vo štvrtok sa uskutočnila Vianočná besiedka pre rodičov, na ktorej každá trieda vystúpila s vianočným programom. Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme pre deti pripravili skutočnú "stedrovečernú večeru" na obed. Každý si pochutnal na vianočnej oblátke s medom, kapustnici a rybke so zemiakmi. Na záver sme si zaspievali Tichú noc a popriali šťastné a veselé Vianoce.

Mikuláš

Dňa 4.12.2015 v piatok navštívil naše detičky v Materskej škole Mikuláš s jeho pomocníkmi. Všetky deti boli v očakávaní, čo za prekvapenie doniesol vo svojom čarovnom vreci. Prekvapenie však nedostali zadarmo :-) Každá trieda zaspievala a zarecitovala mikulášsku pesničku a básničku, za ktorú dostali plné balíčky sladkých odmien.

Ďakujeme, milý Mikuláš.

 

Škôlkarska olympiáda

Dňa 4.11. 2015 (streda) sa v našej materskej škole uskutočnila "Škôlkarska olympiáda". Naši škôlkari mali možnosť vyskúšať si rôzne športové stanovištia napr. skok do diaľky, beh, preteky na fit loptách, hod do diaľky a preťahovanie lanom. Na tento deň si každá trieda vyrobila vlastnú olympijskú vlajku. Na závere všetci dostali olympijské medaily, diplomy a sladké odmeny.

Táto športová aktivita bola zorganizovaná z dôvodu osláv Dňa materských škôl na Slovensku. Ďakujeme rodičom, ktorí nás prišli povzbudiť.

 

Tekvičky v MŠ

Dňa 27.10.2015 v utorok sme sa v našej škôlke pripravovali na Sviatok všetkých svätých výrobou "svetlonosov" z tekvičiek. Prišli nám pomôcť aj niektorí rodičia. Na záver sme sa všetci tešili z výstavky tekvičiek, ktorá vyzdobila chodbu našej škôlky.

Veľmi pekne ďakujeme rodičom za pomoc.

Jablkový koláč.

V týždni od 5.10. do 9.10. sa detičky materskej školy zahrali na malých cukrárov. Každá trieda si pripravila cesto na výborný jablkový koláč. Detičky mali veľkú radosť z hotového koláča. Na záver si na ňom dobre pochutnali.

 

Divadlo "Polepetko"

Dňa 6. 10. 2015 (utorok) sa v našej Základnej škole s materskou školou uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom "Polepetko". Divadlo bolo určené pre predškolskú triedu a pre žiakov prvého ročníka v ZŠ. Detičky sa veľmi zabávali a odniesli si príjemný kultúrny zážitok.