Exkurzia Vodné dielo Nosice

V pondelok 17.10.2022 sa naši siedmaci s pani učiteľkami Krajčiovou a Hamarovou vybrali na exkurziu do priestorov Vodného diela Nosice, nazývaného aj Priehrada mládeže. V Nosiciach si vypočuli zaujímavý výklad o histórii tejto stavby a jej špecifikách. Dozvedeli sa aj to, že vodná nádrž slúži na vyrovnávanie prietokov Váhu, výrobu elektrickej energie, ochranu pred povodňami, ale aj oddych a rybárstvo. A nielen to... Účastníci exkurzie dokonca nazreli aj do zákutí vodného diela – do priestorov pod hladinou a tiež do budovy vodnej elektrárne. Tešíme sa, že exkurzia sa naozaj vydarila a že naši žiaci videli, kde všade sa dajú využiť vedomosti – nielen z geografie, ale najmä z matematiky, fyziky a chémie - v praxi.