Rozlúčka s deviatakmi

Naši deviataci si v spolupráci s triednou pani učiteľkou PhDr. Hamarovou pre nás - vedenie školy, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov základnej a materskej školy – pripravili prekvapenie  - poďakovanie za roky strávené v ZŠ s MŠ Udiča vo forme príjemného posedenia s 9.A.  V pondelok 27.6.2022 prestreli slávnostné stoly a program mohol začať. Najskôr troška preskúšali učiteľov ZŠ, ktorých úlohou bolo vyriešiť test – prehľad vedomostí z rôznych vyučovacích predmetov (teoretické i pohybové zameranie), zarecitovať básničku, zacvičiť pohybovú zostavu a potom si už mohli vychutnať program deviatakov. Tí hosťom zaspievali, že „Srdce nehasnou“, zatancovali hip-hop a napokon si pripomenuli časy zo „škôlky“, keď si po 9-tich rokoch zatancovali ten istý tanec, len o niečo starší – Rafaela stonožka. Príjemné posedenie pokračovalo spoločnými piesňami hostí i žiakov s gitaristom z 9.A. Ďakujeme, deviataci, za krásne popoludnie a veľmi chutné pohostenie. Želáme Vám veľa úspechov vo Vašich nových školách ;-)