Hasiči v škole

Ako sme oslávili Deň hasičov?

ZŠ s MŠ Udiča v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Udiča si pripomenuli Deň hasičov - sviatok svätého Floriána - spoločnou akciou 4.5.2022. Deti z materskej školy a žiaci navštevujúci Školský klub detí sa v popoludňajších hodinách zúčastnili na ukážke zásahu dobrovoľných hasičov Udiča v areáli školy. Deti a žiaci videli ako sa likviduje veľký oheň a mohli si vyskúšať aj hasičskú techniku. Po uhasení ohňa si každý, kto chcel, mohol vyskúšať výstroj hasiča a deti aj žiaci mali tiež možnosť prezrieť si vybavenie hasičského vozidla. Veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrovoľným hasičom z DHZ Udiča za ochotu stráviť svoj čas s deťmi a žiakmi našej školy, ako i iniciátorke tejto ukážky pani zástupkyni PaedDr. Cimerákovej.

  

---------------        -----------------------        ---------------------------        ----------------------------

Pri príležitosti sviatku svätého Floriána - patróna hasičov - sa všetci tešíme na ukážku zásahu a techniky hasičov DHZ Udiča, ktorú si budete môcť pozrieť v stredu 4.5.2022. Veríme, že si toto podujatie nenecháte ujsť ;-)