Posedenie s našimi seniormi

Na štvrtok 3. 11. 2022 sa najmä piataci a ôsmaci dlho tešili. V tento deň sa po troch rokoch opäť uskutočnilo stretnutie žiakov školy so vzácnymi hosťami - členmi Jednoty dôchodcov Slovenska v Udiči. Naši žiaci pre nich pod vedením p. učiteliek Omámikovej a Belákovej prichystali krásny kultúrny program a bohaté občerstvenie, na ktorom si všetci radi  pochutnali. Ťažiskom celého stretnutia však bola beseda, kde piataci svojimi zvedavými otázkami zisťovali, ako naši hostia prežívali svoje detstvo, aké mali povinnosti, ktorí učitelia a aké predmety ich učili, čo sa im páči a čo nepáči na dnešnej dobe, a podobne.

Strávili sme naozaj veľmi príjemné popoludnie a už sa všetci tešíme na ďalšie skoré stretnutie.