Stavanie mája

Ani sme sa nenazdali a je tu máj. Nielen v kalendári, ale aj pred ZŠ s MŠ Udiča. O to, že „vyrástol“ pred našou školou, sa vďaka našej pani zástupkyni PaedDr. Cimerákovej postarali chlapci z 8.A (aj jeden deviatak) a pán Kališík. Dievčatá – ôsmačky a deviatačky - ho aj krásne vyzdobili stuhami, ktoré pripravili siedmaci s pani učiteľkou Mgr. Markovičovou, aby potešil každého, kto sa naň pozrie. Veríme, že spev našich šiestakov s tanečným doprovodom žiakov z ŠKD pod vedením pani učiteľky Mgr. Černekovej a pani vychovávateliek Mgr. Gašpárkovej, Mgr. Bialoňovej a p. Kováčikovej bolo počuť široko ďaleko. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné stavanie mája v areáli našej školy a veríme, že všetkým okoloidúcim bude robiť takú radosť ako nám.