Október - mesiac úcty k starším - "Pre starkých z lásky"

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším nás oslovili pracovníčky CSS Bystričan s prosbou pripraviť pre ich starkých prekvapenie v podobe odkazov od detí zo základných škôl, ktoré by vyrobili niečo pekné. Tejto úlohy – vyrobiť drobný darček v podobe priania, ktorý by im spríjemnil pobyt v ich zariadení, sa naši žiaci zhostili bravúrne.

Naši žiaci už neraz ukázali, že dokážu vyčariť úsmev na ich tvárach. Spomíname len na minulý školský rok, keď našich starkých čakala pod vianočným stromčekom nejedna krabica plná lásky od našich žiakov a zamestnancov školy.

V mesiaci október 2021 sa pred zborovňou nachádzal prútený kôš so žltou mašľou. Žiaci ho usilovne plnili odkazmi, prianiami, darčekmi, výtvarnými prácami, na ktorých pracovali počas vyučovacích hodín hudobnej a výtvarnej výchovy pod vedením Mgr. Černekovej a Mgr. Markovičovej.

Ako bonus sme pre našich starkých pripravili aj kultúrne predstavenie v podobe videa, v ktorom naši žiaci recitujú básne a spievajú piesne a video sme vďaka pani učiteľke Mgr. Černekovej doručili do CSS Bystričan. Veríme, že sa im predstavenie páčilo a že budú na nás s úsmevom spomínať.

Za každý príspevok v mene starkých ďakujeme a veríme, že vďaka Vám – milí žiaci a pani učiteľky -  budeme toto posolstvo lásky šíriť i naďalej...