Mikuláš

Krásna výzdoba školy, vianočné stromčeky a adventné vence na chodbe školy a v triedach, to všetko predchádzalo príchodu mikulášskej družiny, ktorá rozdávala deťom materskej a základnej školy sladké darčeky zakúpené z rozpočtu ZRŠ a obecného úradu spolu s darčekmi, ktoré si v rámci mikulášskej pošty pripravili deti deťom. Mikulášska družina navštívila aj vedenie školy, naše pani ekonómky, pani kuchárky aj pani upratovačky a nezabudli ani na pána školníka a pána kuriča. Krásnou bodkou za celou aktivitou bola spoločná fotka celej mikulášskej družiny – žiakov 9.A triedy a dvoch pomocníčok z 8.A. Celému organizačnému tímu patrí veľké ďakujeme (aj v mene Mikuláša) a veríme, že nás navštívi Mikuláš aj o rok. Určite nebudeme poslúchať už od dnes ;-)