Noc v škole - "VIANOČNÉ TRADÍCIE"

Noc v škole v duchu vianočných zvykov a tradícií sa konala v noci 25.-26.11.2022 v priestoroch našej školy za účasti 53-och detí ŠKD, pomocníkov – žiakov 9. ročníka, pedagógov a vychovávateliek ŠKD. Deti sa oboznámili so zvykmi a tradíciami vo vianočnom období, ktoré už pomaly upadajú do zabudnutia. Pripomenuli si zvyklosti v rámci skupín, do ktorých boli zaradení, a venovali sa tradíciám, ktoré ľudia v minulosti zachovávali na Katarínu, počas adventu, na Mikuláša, na Luciu a nakoniec sa zapojili do prípravy štedrovečerného stola a vianočného stromčeka tak, ako to robili naši predkovia.

Po večeri hľadali deti podľa indícií „čaro“ Vianoc u svätej Lucie, čerta Bubelaja, u svätej Barbory, u Mikuláša a anjela. Po splnení všetkých úloh  si všetci pochutnali na druhej večeri. Už ich čakala len osobná hygiena a po prečítaní rozprávky celá škola „zaspala“. Na druhý deň po rannej rozcvičke,  hygiene a raňajkách nasledovalo spoločné vyhodnotenie, deti si prevzali sladkú odmenu a vlastnoručné výrobky – mikulášsku čižmičku a adventný svietnik. Spokojní a plní dojmov sa všetci „nocľažníci“ rozišli domov.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a zapojeným – učiteľom, žiakom, pani vychovávateľkám, zamestnancom školy. Sme veľmi radi, že sme spoločne vďaka úžasnému správaniu a usilovnej práci vyčarili v našej škole ilúziu Vianoc a vianočného čara tak, že v nás ostal nezabudnuteľný zážitok a už teraz sa tešíme na ďalšiu noc v škole.