Veľkonočné tvorivé dielne

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE - "Ako sme tvorili a maškrtili"

Veľkonočné tvorivé dielne, či „tvorenie a maškrtenie“ sa naozaj podarilo. Celá škola sa ozývala vravou, smiechom a práca šla každému od ruky. Zapojil sa naozaj každý – učiteľ, zamestnanec i žiak, dokonca sme mali aj hostí, ktorí našim žiakom odovzdávali cenné skúsenosti pri pletení korbáčov. A čo všetko sme v piatok stihli?

 • V 1.A, 2.A, 3.A a 4.A sme s pomocou pani učiteliek a deviatakov uplietli korbáče, namaľovali veľa kraslíc a vyrobili mnohé veľkonočné dekorácie,
 • v suteréne školy sme uplietli veľa štýlových korbáčov,
 • v ŠKD sme namaľovali veľkonočné kraslice,
 • v školskej kuchyni nám pomohli pani kuchárky upiecť dobroty, ktoré sme so žiakmi pripravili v školskej kuchynke,
 • v 5.A sme uplietli rôzne zaujímavé výrobky z papiera,
 • v 6.A sme vyrobili veselých veľkonočných zajačikov z dreva,
 • v 8.A sme vyrobili krásne veľkonočné aranžmá, namaľovali a vyrobili sme postavičky veľkonočných zajačikov,
 • v 9.A sme vyzdobili sladké medovníčky,
 • v školskej kuchynke sme pripravili chutné veľkonočné pohostenie (barančekov, kanapky s nátierkami, sladké a slané chuťovky, štrúdle).

Tešíme sa, že sa školou niesla dobrá nálada a všade vládla príjemná atmosféra. Ďakujeme „iniciátorke“ tejto udalosti, pani učiteľke PaedDr. Belákovej, všetkým zapojeným žiakom, pani učiteľkám ZŠ i MŠ, pani vychovávateľkám, zamestnancom školy, našim vzácnym hosťom (pán Belák, pán Chochlík a pán Zaduban) za každý jeden výrobok, zapojenie, vzájomnú pomoc a predovšetkým krásny deň. Ukážku našej práce môžete obdivovať na prízemí budovy základnej školy, kde je výstava veľkonočného tvorenia umiestnená. Už teraz sa tešíme na veľkonočné dielne o rok!

 


Čo čaká našich žiakov počas VEĽKONOČNÝCH TVORIVÝCH DNÍ 8.4.2022?

Tradície Veľkej noci nám ráno v rozhlasovej relácii pripomenie PaedDr. Beláková, potom sa žiaci vrhnú na jednotlivé tvorivé aktivity.

Uskutočnia sa v dvoch blokoch:

 • 1. blok od 7:30 do 9:00 hod.

prestávka – 9.00 – 9.30

 • 2. blok:

1. stupeň od 9:30 do 10:30 hod.

2. stupeň od 9:30 do 11:00 hod.

Od 10:30 začnú žiačky 9.A inštalovať výstavku prác a pohostenie pre kúpačov - všetci žiaci sa budú môcť ponúknuť dobrotami z pripravovanej ochutnávky

Žiaci MŠ

Aktivity pripravujú pani učiteľky MŠ. Výsledky práce ich šikovných ručičiek budeme môcť aj s prípadnými návštevníkmi obdivovať na výstave, ktorá bude inštalovaná na chodbe na prízemí veľkonočne vyzdobenej školy.

Žiaci 1. – 4. ročníka

V rámci danej triedy pripravujú aktivity triedne pani učiteľky (Mgr. Repková, Mgr. Markovičová, Mgr. Lazarová, Mgr. Kršková) a v rámci rovesníckeho vzdelávania aj naši deviataci pod vedením PaedDr. Belákovej. Budú sa venovať pleteniu korbáčov, maľovaniu kraslíc a výrobe drobných dekorácií.

Žiaci 5. – 8. ročníka sa od utorka zapisujú na jednotlivé tvorivé činnosti. Každý žiak si podľa vlastného záujmu vyberá dve aktivity, ktorých sa zúčastní.

Aká je ponuka?

 • pletenie korbáčov (priestory suterénu školy) - pán Belák, pán Chochlík, pán Zaduban a Mgr. Lampášová
 • maľovanie kraslíc (ŠKD) - pani Kostelanská, Mgr. Blažeková, Mgr. Gašpárková
 • pletenie z papiera (trieda 5.A) - pani Turiaková a pani Kováčiková
 • výroba veľkonočných aranžmá a drobných dekoračných predmetov (trieda 8.A) - pani učiteľky Mgr. Černeková, Mgr. Čunderlíková, Mgr. Šibíková
 • výroba dekoračných zajačikov (trieda 6.A) – pani Sirvoňová, pani Gáliková
 • zdobenie medovníkov (jazyková učebna) - Mgr. Húdeková a Mgr. Bialoňová
 • príprava pohostenia pre kúpačov a pečenie veľkonočného barančeka (školská kuchynka) - žiačky 9.A, PhDr. Hamarová, PaedDr. Beláková.

 

Veríme, že všetci netrpezlivo čakáme na piatok 8.4.2022, pretože v tento deň sa v našej škole uskutoční „pracovné“ podujatie „Veľkonočné tvorivé dielne“.

V priebehu celého dňa si tak žiaci môžu pod vedením učiteľov a pozvaných hostí otestovať svoje šikovné ruky a pri jednotlivých tvorivých činnostiach naplno ukázať, akí sú zruční, tvoriví a plní nápadov. Už vopred sa tešíme na výstavku vlastnoručne vyrobených veľkonočných dekorácií, kraslíc, korbáčov. Veríme, že budeme môcť obdivovať veľa krásnych veľkonočných výrobkov, nielen domáci, ale i všetci návštevníci našej školy.