Deň učiteľov

V pondelok 28.3.2022 sme oslávili Deň učiteľov tak ako sa patrí. Celý deň sa niesol v duchu ocenenia práce učiteľov  – každá trieda plnila pod vedením triednych učiteľov špeciálnu úlohu – do jedného písmena mali žiaci danej triedy nakresliť obrázok alebo vpísať slová vďaky, ktoré adresujú učiteľom. Po splnení úlohy všetkými triedami žiaci po spojení písmen vytvorili slovo ĎAKUJEME!, ktoré víta návštevníkov v priestoroch našej školy (krátke video pod textom).

V tento deň sa učiteľom prihovorili aj ôsmaci v rozhlasovej relácii a samotnú oslavu s chutným prekvapením zrealizovali deviataci, ktorí pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom poďakovali v mene všetkých žiakov a pripravili im pod vedením triednej učiteľky drobné pohostenie s krátkym kultúrnym programom. 

Sme radi, že si naši žiaci prácu učiteľov a všetkých zamestnancov školy vážia a takto milo nás prekvapili.

Ďakujeme za pomoc zapojeným pani učiteľkám, pani vychovávateľkám, všetkým žiakom od prvého po deviaty ročník, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu...

Ďakujeme Vám, milí žiaci...