Oceanárium

So slovom oceán sa určite stretol každý žiak. Avšak slovo oceanárium je pre  veľa detí neznáme. Naši žiaci sa tak v novembri dozvedeli, že oceanárium môže byť park morských cicavcov alebo veľké akvárium a že takýto podmorský svet môžeme navštíviť nielen v zahraničí, napríklad v Maďarsku, ale aj na Slovensku v Nitre.

A aby naši žiaci nemuseli za touto super atrakciou cestovať ďaleko, prišla ona za nimi, do našej školy. Deti tak mohli 2.11.2022 zažiť kúzlo morského života priamo nad svojimi hlavami. Pritom si pozreli príbeh o rybkách, ktoré sa snažili zachrániť oceán pred znečistením od ropných tankerov.

Návšteva oceanária v Kultúrnom dome v Udiči bola pre žiakov 1. – 5. ročníka  nielen zábavná, ale aj poučná. Veríme, že si odniesli ponaučenie, že oceány sú pre život  potrebné, a tak ako lesy a parky, aj voda musíme pred znečistením chrániť.