Marec - mesiac knihy

Mesiac marec sa spája s prívlastkom – MESIAC KNIHY.

Aj my sme si v našej škole pripomenuli počas tohto mesiaca význam kníh v našom živote.  Prostredníctvom hodín v knižnici, súťaží a rôznych aktivít sme sa snažili pritiahnuť deti k čítaniu a zlepšiť čitateľskú gramotnosť našich žiakov. A aké aktivity sme v tomto mesiaci pre našich žiakov pripravili?

  • Žiaci 1. stupňa sa 21. marca zúčastnili vyučovacej hodiny v školskej knižnici. Mali možnosť si zopakovať, ako sa v knižnici správame, pozrieť si predajnú výstavu kníh a slávnostne sme otvorili aj nový čitateľský kútik vytvorený v podkroví a vypočuli sme si v ňom - ako inak – rozprávku v podaní pani Tomáškovej.
  • Do knižnice prišli aj naši najmaldší spolužiaci z materskej školy. Knižky ich veľmi zaujali a ukázali nám, že sú veľmi šikovní.
  • Žiaci 1. stupňa ZŠ na hodinách slovenčiny diskutovali o knihách a svoje najmilšie diela predstavili spolužiakom na posteroch s témou „Táto kniha je naj“.

Najkrajšie postery sme ocenili poukážkou do kníhkupectva Martinus. Získali ju žiačka z 2.A a žiak zo 4.A.

V súťaži sme udelili aj dve špeciálne ceny za skupinovú prácu žiakov 3.A triedy ku knižke Nejdem a basta a krásny poster ku knižke Malý princ žiakov 8.A triedy. Na víťazov čakala sladká odmena. Všetky vytvorené postery si môžu žiaci pozrieť na výstave chodby školy na prízemí.

  • Žiaci 2. stupňa ZŠ riešili počas dvoch marcových týždňov zábavné a zaujímavé úlohy z literárneho sveta v súťaži „Marcové kniholúštenie“. Za každú splnenú úlohu si súťažiaci pripísali body do tabuľky, víťazi boli motivovaní peknou odmenou – poukážkou do kníhkupectva Martinus.

Do súťaže sa zapojilo 74 žiakov. S úlohami sa najlepšie popasovali dvaja žiaci zo 7.A – jedna žiačka a jeden žiak.

  • Žiaci 2. stupňa ZŠ sa spolu s pani učiteľkami Belákovou a Čunderlíkovou venovali na hodinách SJL rôznym témam súvisiacim s čítaním a knihami a vytvorili krásne práce na určené témy „Staroveké olympijské hry“ a „Môj obľúbený spisovateľ“. Viacerí žiaci tvorili aj vlastné povesti. Najkrajšie práce sú vystavené aj v priestoroch našej školy.
  • Žiaci školského klubu detí sa pustili do tvorby bábkových divadielok a v knižnici spolu s pani učiteľkou Repkovou a pani vychovávateľkami hľadali vhodné knižné námety. Ďalšia tvorba divadielka bude pokračovať aj počas apríla. Veríme, že sa nám podarí predstavenie aj zahrať žiakom materskej školy.
  • V rámci aktivít súvisiacich s mesiacom marec mali naši žiaci, ale aj zamestnanci školy možnosť zapojiť sa do súťaže o vysnívanú knihu. Záujem bol obrovský, napísali až 76 knižných želaní na pripravené lístočky a tie následne vhodili do sklenej nádoby. Šťastie sa však usmialo len na dvoch. Pani učiteľka Černeková, ktorá aktivitu pripravila, vyžrebovala jednu zamestnankyňu školy, ktorá si želala knižku pre svoju dcéru – žiačku 8.A triedy (knihu od M. Varáčkovej – Zostanem s tebou) a žiačku 4.A triedy, ktorá si želala knižku pre svoju spolužiačku zo 4.A triedy (kniha od A. Lindgernovej – Zbojníkova dcéra Ronja).

Veríme, že sa aktivity žiakom páčili, priviedli ich späť ku knihám a víťazi múdro zužitkujú svoje odmeny. Ďakujeme pani učiteľke Repkovej za prípravu týchto aktivít, pani učiteľke Černekovej a ostatným pani učiteľkám, ktoré sa zapojili, ako i žiakom a ostatným zamestnancom školy.

Ako vyzerala naša výzdoba? - Nech sa páči, krátke video :-)

Fotografie z podujatia