Šarkaniáda - Šarkany nad Udičou

Takmer celý október mohli žiaci prispieť svojou prácou k jesennej výzdobe našej školy. Svojou šikovnosťou sa mohli pochváliť jednak  na výstavke tekvíc, jednak v súťaži o najkrajšieho a najlepšie lietajúceho šarkana. V týždni od 10. 10. žiakov 8. ročníka, ktorí sa so svojou pani učiteľkou triednou, PaedDr. Belákovou, spolupodieľali na príprave a organizácii Šarkaniády, doslova zasypali nádherné  vlastnoručne (alebo s pomocou rodičov) vyrobené pestrofarebné šarkany. Nečudo, že porota zložená z pani učiteliek a  žiakov mala veľmi ťažkú úlohu. Nakoniec sa im podarilo vybrať 10 najkrajších prác žiakov ZŠ a 7 najkrajších šarkanov detí MŠ. ktoré boli odmenené diplomom a sladkosťou. Aj ostatní žiaci, ktorí mali svojho šarkana na výstave, boli obmenení maličkou maškrtou.

Dlhoočakávaná súťaž žiakov 1. – 4. ročníka  o najlepšie lietajúceho šarkana sa uskutočnila tesne pred jesennými prázdninami 27. 10. 2022 za krásneho jesenného počasia. Vietor v tento deň síce nefúkal veľmi silno, no vďaka ôsmakom a niekoľkým rodičom detí každý šarkan nakoniec vzlietol. Porota tvorená pani vychovávateľkami ŠKD, PaedDr. Belákovou a žiačkami 8. triedy určila 7 najvyššie a najdlhšie lietajúcich šarkanov, ktoré si deti  sami „riadili“. Nielen víťazi, ale aj všetci účastníci boli odmenení sladkou odmenou. Domov  sa deti vrátili príjemne unavené, no spokojné s krásne prežitým popoludním.

Šarkaniáda - oznam

 Naši žiaci spolu s pani učiteľkami sa už nevedia dočkať štvrtkového popoludnia... Na oblohe sa budú vznášať draky alebo ľudovo nazývané "šarkany". Ak ste žiakmi 1. - 4. ročníka, zapojte sa aj Vy, už teraz sa na Vás tešíme.