FAŠIANGOVÁ PARÁDA

FAŠIANGOVÁ PARÁDA - VYHODNOTENIE 2022-03-05

Vyhodnotenie súťaže o vlastnoručne doma vyrobenú masku.

Súťaž bola súčasťou akcie Fašiangová paráda, ktorá prebiehala na našej škole v dňoch 16. - 25. marca 2022.

Do súťaže sa mohli zapojiť všetci tvoriví žiaci od škôlkarov až po deviatakov.

Napokon sa našlo 21 kreatívnych detí prvého stupňa, ktoré priniesli svoje vlastnoručne vyrobené masky.

Odborná porota, pani učiteľky z materskej školy, vybrala 9 NAJ-masiek v 3 kategóriách:

  • papierová maska,
  • celotvárová maska
  • a 3D maska,

ktorých tvorcovia boli ocenení diplomom a cenou.

Všetkým deťom z materskej školy, žiakom 1. stupňa a pani učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave pestrej fašiangovej výzdoby a zapojili sa do súťaže, ĎAKUJEME!

Fotografie, súťažné masky a víťazi

 

FAŠIANGOVÁ PARÁDA 2022-02-15

Zapojte sa do súťaže a v termíne 16. až 25.2.2022 spoločne s nami vytvorte atmosféru fašiangových dní aj v našej škole. Tie NAJ... vlastnoručne doma vyrobené masky budú ocenené!