Medzinárodný deň detí - Športový deň

Ako sme si užili Športový deň na MDD?

Športový deň pri príležitosti oslavy MDD nám vyšiel na jednotku. Zapojili sa žiaci prvého aj druhého stupňa a súťažili ostošesť.

Na prvom stupni hádzali na cieľ, zdolávali prekážkovú dráhu, skákali cez švihadlo a behali s raketami. V každej disciplíne získal drobnú odmenu ten najlepší žiak a žiačka z každej triedy. Deti podávali skvelé výkony i napriek tomu, že súťaže prebiehali v priestoroch budovy ZŠ s MŠ Udiča a nie na dvore, keďže nám spočiatku počasie veľmi neprialo.

Na druhom stupni žiaci absolvovali niektoré disciplíny totožné s „prvostupniarmi“ - preskok cez švihadlo, prekážkovú dráhu, . Neskutočné výkony podávali žiaci v „druhostupniarskej“ športovej disciplíne kľuky (chlapci – rekord 50 kľukov) a plank (dievčatá – neuveriteľné 4 minúty). 

Keďže sa na nás napokon slniečko usmialo, presunuli sme sa von, kde žiaci druhého stupňa súťažili v štafetovom behu (víťazmi sa stali ôsmaci) a na záver si vychutnali turnaj v „prehadzovanej“.

Tešíme sa, že školou sa v tento deň niesol smiech, dobrá nálada a na záver sme mohli s radosťou konštatovať, že naši žiaci podali naozaj skvelé výkony a mnohí z nich sú športovci nielen duchom, ale aj telom.

  

----------    -----------    ---------    ---------    ----------    ----------

Čo pripravujeme?

Na známosť sa dáva, že zajtra (1.6.2022) bude v našej škole veľká sláva! Spoločne oslávime Medzinárodný deň detí – veľkí aj malí... Naši žiaci ZŠ budú súťažiť v jednotlivých disciplínach na stanovištiach, ktoré nám pripravili pani učiteľky Mgr. Lazarová a Mgr. Čunderlíková so zabezpečením aktivít na stanovištiach našimi ôsmakmi. A čo budeme robiť v priebehu nášho Športového dňa? „Prvostupniari“ budú skákať cez švihadlo, zdolávať prekážkovú dráhu, hádzať na cieľ a skákať vo vreci. „Druhostupniari“ si vyskúšajú skok do diaľky, šplh na lane, hod do basketbalového koša, skákanie cez švihadlo a beh cez prekážky. Celá udalosť sa uskutoční v dopoludňajších hodinách na školskom dvore a na záver budú vyhlásení víťazi. Ďakujeme za  sladké darčeky SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ Udiča, pánovi starostovi P. Chochlíkovi a pánovi „zmrzlinárovi“.

P.S. Milí žiaci, nezabudnite si desiatu, šiltovky, vodu a hlavne dobrú náladu... Tešíme sa na Vás ;-)