Otvorenie školského roka 2022/2023

Po horúcom a slnečnom lete sme sa 5. septembra 2022 stretli v triedach našej základnej školy plní očakávaní a možno aj s trochou trémy. Tešili sme sa zo stretnutia s kamarátmi a s triednymi pani učiteľkami. Školský rok slávnostne otvorila pani riaditeľka Mgr. Marika Hajdúchová, ktorá privítala prítomných rodičov, žiakov, učiteľov, malých škôlkarov a osobitne dve triedy prváčikov. Naši najmenší spolužiaci si mohli vo svojich nových školských taškách odniesť domov dar od obce Udiča – knihu od G. Futovej Rozruch v škole na Kavuličovej ulici a na lavici ich čakal aj Hupsov šlabikár. Pani riaditeľka vyslovila nádej, že naša škola sa stane miestom vzácnych stretnutí, kvalitného vzdelávania a zdvorilej komunikácie. Miestom, kde nás spája vzájomná dôvera a otvorené srdcia. Napokon všetkým popriala veľa zdravia a úspechov v novom školskom roku.