Obhajoba absolventských prác žiakov 9. ročníka - žiacka konferencia

Naši deviataci pracovali spoločne so svojimi konzultantmi  na vypracovaní absolventských prác od začiatku roka. Témy si zvolili sami už v septembri (niektorí aj skôr...) a potom už len hľadali vhodný materiál, zdroje, systematizovali a písali... Výsledkom ich činnosti boli skvelé absolventské práce, ktoré pozostávali  z teoretickej časti a následne praktickej ukážky. Témy boli rôznorodé a obhajoba absolventských prác žiakov 9. ročníka, tzv. žiacka konferencia, bola naozaj na vysokej úrovni. Prezentácie ich práce pred porotou zloženou z pani riaditeľky, pani zástupkyne, konzultanta a oponenta práce boli zaujímavé - vypočuli sme si, napríklad 
  • dôležité informácie o ochorení COVID-19 (s ukážkou ako naša žiačka učila deti v MŠ umývať si ruky správne), 
  • o histórii a zvykoch Prosného (s ochutnávkou tradičného slivkového koláča s mrveničkou), 
  • o podstate rímskych légií (s ukážkou výzbroje rímskeho legionára - vlastnoručne zhotovenej), 
  • dozvedeli sme sa viac o teórii literatúry v rámci analýzy vlastného literárneho diela (náš žiak napísal vlastné sci-fi dielo), 
  • detaily o tenise (s vydanou brožúrkou - zhrnutím pravidiel tenisu), 
  • či sme sa vrátili k udalosti Noc v škole, v rámci ktorej naša žiačka realizovala praktickú časť svojej absolventskej práce (program v rámci tejto udalosti Noc s bohmi Olympu), a veľa iného... 

Každá téma bola veľmi zaujímavá a samotná prezentácia bola skutočným zážitkom (hra na akordeón, na klavíri, ľudový tanec, ...) Sme hrdí, že máme takých úžasných žiakov a už teraz sa tešíme, aké skvelé výkony nás čakajú o rok.