N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prváčikov, všetky informácie a formuláre elektronickej alebo papierovej prihlášky nájdete tu na jednom mieste...

Tešíme sa na Vás i na Vašich-našich budúcich prváčikov!

Predstavujeme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 7

Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už siedmeho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7. Spolu 1 332 detských výtvorov sa bude teraz uchádzať o „PÁČI SA MI“ na facebookovom profile vyhlasovateľa súťaže – odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať až do 17. mája 2021 do 12:00.

Podporte našich žiakov prvého stupňa, ktorí postúpili v celoslovenskej súťaži: Čitateľský oriešok.

“Nelajkujte“ príspevok, kliknite na obrázok a označte „PÁČI SA MI TO.....za každé „Páči sa mi to“ a zdieľanie ďakujeme!

Tu nájdete zoznam NAŠICH súťažiacich a odkazy na ich súťažné práce...

  • VESELÉ KAMENE 2021-3-30

Zábavná aktivita, do ktorej sme sa s radosťou zapojili aj my...

Informácie nájdete TU...


VSTUP do EduPage

a IŽK

(Internetová žiacka knižka)

Stratené prístupové údaje žiadajte na hajduchova.zsudica@gmail.comKONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

Telefonické kontakty

riaditeľka školy

  • 042/43 83 181
  • 0948/300 531

zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

  • 042/42 61 656
  • 0903/750 949

materská škola

  • 042/43 83 194

ekonomický úsek

  • 042/42 61 657

školská jedáleň

  • 042/43 83 481

Mail:

zssms.udica@gmail.com


Nájdete nás aj na sociálnej sieti...