N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y

 
 
ORGANIZAČNÉ POKYNY A PODMIENKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Viac tu: https://zsmsudica.webnode.sk/organizacia-vyucovania/organizacia-vyucovania-2021-2022/

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin 2022

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že v letných mesiacoch bude materská škola v prevádzke  pre prihlásené deti  v termínoch:

  • 1. – 15.7.2022 od 6:00 do 16:00

4.7.2022 mimoriadne IBA do 12:00

  • 22.7. – 2.9.2022 od 6:00 do 16:00

26.8.2022 mimoriadne IBA do 12:00

Zákonní zástupcovia detí odovzdajú triednym učiteľkám  vyhlásenie o  bezpríznakovosti vždy po trojdňovej  neprítomnosti  dieťaťa  v  materskej škole.

Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 25 000 eur! Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu. Ďakujeme za každý hlas! Ako hlasovať? + Všetky informácie...

 


VSTUP do EduPage a IŽK - žiak

(Internetová žiacka knižka)

Stratené prístupové údaje žiadajte na hajduchova.zsudica@gmail.com

VSTUP do EduPage - rodičovské konto

Prístupové údaje rodiča - kontaktujte triednu učiteľku svojho dieťaťa


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

Telefonické kontakty

riaditeľka školy

  • 042/43 83 181
  • 0948/300 531

zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

  • 042/42 61 656
  • 0903/750 949

materská škola

  • 042/43 83 194

ekonomický úsek

  • 042/42 61 657

školská jedáleň

  • 042/43 83 481

Mail:

zssms.udica@gmail.com