VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA

O Z N A M Y

2 % dane

Ako každý rok nás môžete podporiť a prispieť. Za každý príspevok Vám budeme vďační.

Všetky informácie nájdete TU.

 

PREDJARNÉ a JARNÉ AKTIVITY

Aj po jarných prázdninách sa s chuťou pustíme do práce...

Čo nás čaká?

 • nové šatňové skrinky,
 • školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,
 • odoslanie prihlášok na stredné školy s talentovými prijímacími pohovormi,
 • PASOVAČKA PRVÁKOV (1. marec),
 • plavecký výcvik žiakov 3. ročníka,
 • účasť na okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda 1. aj 2. stupeň,
 • účasť na jazykovej súťaži Jazykový kvet,
 • účasť na astronomickej súťaži Čo vieš o hviezdach?
 • školské kolo matematickej súťaže Matematický Klokan,
 • TESTOVANIE 9 (21. marec),
 • účasť na stretnutiach výchovných poradcov,
 • zasadnutia kolégia Zelenej školy,
 • zaslanie prác do súťaží (Litter Less, Stromy poznania, Villa Zerna, Dúha 2017/2018, Od stromu k zošitu, Vesmír očami detí, Slovíčka z malíčka - môj slovník z reality, ...).

Máme sa na čo tešiť :-)

OZNAM

na základe požiadavky rodičov sme prehodnotili možnosť odhlasovať stravníka zo stravy a dohodli sme nasledovné:

Stravník (dieťa MŠ, žiak ZŠ, aj dospelá osoba) sa môže zo stravy odhlásiť

 • deň vopred,
 • vo výnimočnej situácii v daný deň v čase od 6:30 do 6:50. výlučne na telefónnom čísle 042/43 83 481 – školská jedáleň.

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Škundová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail

zssms.udica@gmail.com


Nájdete nás aj na sociálnej sieti...