VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA

N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y

Viac v OZNAMOCH ↓


O Z N A M Y

Informácie k štátnej dotácii na podporu k stravovacím návykom dieťaťa a prihláška na stravovanie v školskej jedálni od 1. septembra 2019

2% dane

Ďakujeme všetkým rodičom i prieteľom školy, ktorí poukázali 2% zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole s materskou školou Udiča. Získané finančné prostriedky peniaze použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

eň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole s materskou školou Udiča. Získané finančné prostriedky peniaze použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Viac tu: https://zsmsudica.webnode.sk/

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail

zssms.udica@gmail.com


Nájdete nás aj na sociálnej sieti...