2% dane

Potrebné informácie

Údaje o prijímateľovi:

IČO/SID: 17319617/1049
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo – Ulica: Udiča
Číslo: 248
PSČ: 018 01
Obec: Udiča

Upozornenie !!!

Povinnou prílohou vyhlásenia je "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskoších predpisov (ďalej len "zákon") za rok 2019".

 

 Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby