2% dane

Milí rodičia a podporovatelia,
ďakujeme Vám za rozhodnutie venovať 2% z dane Našim - Vašim deťom prostredníctvom občianskeho združenia SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou Udiča.

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu s ocorením COVID-19 Vás prosíme, aby ste OBE tlačivá:

  • "Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane..."

  • "Potvrdenie o zaplatení dane..."

Vytlačili, vyplnili, podpísali a doručili buď na Daňový úrad v Považskej Bystrici alebo vhodili v obálke do schránke umiestenej na budove školy.

Vaše finančné prostriedky použijeme najmä na nákup školských pomôcok. Užívateľmi prostriedkov budú naše deti a žiaci, ktorým sa takto snažíme zatraktívniť školské obdobie.
Veríme, že aj v roku 2022 sa nám spoločne podarí naplniť naše plány.

Ďakujeme :-)

NOVÉ - Číslo účtu: SK78 0900 0000 0051 7581 7234 - Slovenská sporiteľňa, a.s.

Upozornenie !!!

Povinnou prílohou vyhlásenia je "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskoších predpisov (ďalej len "zákon") za rok 2021".

Potrebné informácie

Údaje o prijímateľovi:

IČO/SID: 17319617/1049
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo – Ulica: Udiča
Číslo: 248
PSČ: 018 01
Obec: Udiča

Číslo účtu: SK78 0900 0000 0051 7581 7234 - Slovenská sporiteľňa, a.s.