Záujmové útvary

Záujmové útvary, školský rok 2017/2018

V ZŠ s MŠ Udiča budú pracovať tieto záujmové útvary:

Utorok:                      

                        Výtvarný ateliér I (1. - 5. ročník)

                        (tradičné i netradičné výtvarné techniky)

                        13:15 – 15:15, Mgr. P. Šramčíková

                        Malí výtvarníčkovia (1. - 5. ročník), (výzdoba školy)

                        13:15 – 15:15, Mgr. K. Fapšová

                       

Utorok a štvrtok:

                        Futbalová prípravka (1. -5. ročník)

                        15:00 - 16:00, p. Ľ. Trško

Streda:

                        Výtvarný ateliér II (6. - 9. ročník)

                        (tradičné i netradičné výtvarné techniky)

                        13:15 – 15:15, Mgr. P. Šramčíková

Štvrtok:

                        Pohybové hry (1. - 4. ročník)

                         (športové, tanečné)

                        13:15 – 15:15, Mgr. T. Hároníková

 

Sobota (alebo podľa dohody s vedúcimi ZÚ):

                        Túlavé topánky           (5. - 9. ročník)

                        1-x mesačne, Mgr. J. Gašpárková, Mgr. Z. Loduhová

 

Činnosť záujmových útvarov začala 02.10.2017.