Záujmové útvary

Záujmové útvary, školský rok 2018/2019

V ZŠ s MŠ Udiča pracujú tieto záujmové útvary:

Názov záujmového útvaru

Deň

Čas

Vedúci záujmového útvaru

Hravá angličtina

pondelok

13:10 – 15:10

Mgr. S. Repková

Zopakujme si matematiku 

utorok

13:10 – 15:10

Mgr. J. Bajzová

Raketový 

utorok

13:10 – 15:10

Mgr. J. Lazarová

Malí futbalisti

utorok

16:00 - 17:00

p. M. Štefánik

Astronomicko-geografický

streda

13:10 – 15:10

Mgr. J. Bajzová

Malí futbalisti

štvrtok

16:00 - 17:00

p. M. Štefánik

Túlavé topánky

podľa dohody

podľa dohody

Mgr. J. Gašpárková

Mgr. Z. Loduhová

Činnosť záujmový útvarov: od 1. októbra 2018.