Záujmové útvary

ZOZNAM otvorených záujmových útvarov, školský rok 2020/2021

POZOR ZMENA!!! - činnosť záujmových útvarov je do odvolania pozastavená!

Utorok:

  • Športový  (1. stupeň) (telesná výchova)

13:15 – 15:15, Mgr. M. Čunderlíková

  • Raketový  (7. - 8. ročník) (telesná výchova - stolný tenis, tenis, bedminton)

13:10 – 15:10, Mgr. J. Lazarová

  • Zelenáči  (1. -9. ročník) (eko, enviro)

13:15 – 15:15, Mgr. S. Repková

Streda:

  • Výtvarný (1. stupeň) (výtvarno-tvorivé zameranie)

13:15 - 15:15, Mgr. A. Hradňanská

Štvrtok:

  • Športový (5. - 9. ročník) (telesná výchova)

13:15 – 15:15, Mgr. M. Čunderlíková

  • Mladý hasič (1. -9. ročník) (prípravka mladých dobrovoľných hasičov)

16:00 – 18:00, Ing. J. Cigánik

Sobota (alebo podľa dohody s vedúcimi ZÚ):

  • Túlavé topánky (1. - 9. ročník)

1-x mesačne, Mgr. J. Gašpárková, PaedDr. B. Ištoková, Mgr. S. Repková

 

Ponuka záujmových útvarov, školský rok 2020/2021

11. septembra 2020 prevzali žiaci vzdelávací poukaz s ponukou záujmových útvarov.

V prípade, že sa žiak rozhodne a vyberie si jeden alebo viac záujmových útvarov z ponuky ZŠ s MŠ Udiča, jeho zákonný zástupca podpíše vzdelávací poukaz a ten následne žiak odovzdá svojej triednej učiteľke do 23. septembra 2020.

Žiaci ZŠ s MŠ Udiča sa môžu prihlásiť do nasledovných záujmových útvarov:

Utorok:

Športový  (1. stupeň) (telesná výchova)

13:15 – 15:15, Mgr. M. Čunderlíková

Raketový  (7. - 8. ročník) (telesná výchova - stolný tenis, tenis, bedminton)

13:10 – 15:10, Mgr. J. Lazarová

Zelenáči  (1. -9. ročník) (eko, enviro)

13:15 – 15:15, Mgr. S. Repková

Streda:

Výtvarný (1. stupeň) (výtvarno-tvorivé zameranie)

13:15 - 15:15                Mgr. A. Hradňanská

Astronomicko-geograficko-matematický (2. stupeň) (príprava na súťaže)

13:15 - 15:15                Mgr. J. Bajzová

Štvrtok:

Športový (5. - 9. ročník) (telesná výchova)

13:15 – 15:15                Mgr. M. Čunderlíková

Mladý hasič (1. -9. ročník) (prípravka mladých dobrovoľných hasičov)

16:00 – 18:00                Ing. J. Cigánik

Sobota (alebo podľa dohody s vedúcimi ZÚ):

Túlavé topánky (1. - 9. ročník)

1-x mesačne                  Mgr. J. Gašpárková, Mgr. S. Repková