Záujmové útvary

Záujmové útvary, školský rok 2019/2020

Utorok

Priateľ prírody (3. ročník) - učebňa 3. A

13:10 – 15:10             Mgr. P. Šramčíková

(poľovníctvo, stopy, zvuky, rozoznávanie zveri, poľovnícke súťaže,...)

 

Raketový  (6. - 8. ročník) - Gymnastická učebňa, suterén ZŠ alebo školské ihrisko

13:10 – 15:10             Mgr. J. Lazarová

(telesná výchova - stolný tenis, tenis, bedminton)

                   

Príprava na T9 zo SJL (9. ročník) - učebňa 9. A

13:10 – 15:10  Mgr. M. Čunderlíková

(príprava na certifikované merania a na prijímacie skúšky zo SJL) 

 

Streda

Malý zálesák (1. stupeň) - učebňa 2. A

13:10 - 15:10              Mgr. P. Kršková

(prírodovedno-turisticko objaviteľské zameranie)

 

Výtvarný (1. stupeň) - učebňa 3. A

13:10 - 15:10              Mgr. A. Hradňanská

(výtvarno-tvorivé zameranie)

 

Príprava na T9 z MAT (9. ročník) - učebňa 9. A

13:10 – 15:10  PaedDr. B. Ištoková

(príprava na certifikované merania a na prijímacie skúšky z MAT)

                       

Štvrtok

Tanečný (1. stupeň) - Gymnastická učebňa

13:10 - 15:10              Bc. K. Mackovičová

(tanečné zameranie)

 

Mladý hasič (1. -9. ročník) - Gymnastická učebňa, školské ihrisko

16:00 – 18:00             Ing. J. Cigánik

(prípravka mladých dobrovoľných hasičov)

 

Sobota (alebo podľa dohody s vedúcimi ZÚ)

Túlavé topánky          (1. - 9. ročník)

1-x mesačne Mgr. J. Gašpárková, Mgr. S. Repková