Záujmové útvary

Zoznam aktuálnych záujmových útvarov, školský rok 2021/2022

Názov záujmového útvaru

Deň

Čas

Vedúci záujmového útvaru

Športový  (1. stupeň)

utorok

13:30 – 15:30

Mgr. M. Čunderlíková

Raketový  (8. - 9. ročník)

utorok

13:30 – 15:30

Mgr. J. Lazarová

Varím-varíš-varíme  (1. -9. ročník)

utorok

13:30 – 15:30

PaedDr. J. Beláková

Mladý hasič

utorok

16:00 - 18:00

Ing. J. Cigánik

Športový  (2. stupeň)

streda

13:30 – 15:30

Mgr. M. Čunderlíková

Varím-varíš-varíme  (1. -9. ročník)

streda

13:30 – 15:30

I PaedDr. J. Beláková

Túlavé topánky

podľa dohody

podľa dohody

Mgr. J. Gašpárková

PaedDr. B. Ištoková

Mgr. S. Repková

 
 

Ponuka záujmových útvarov, školský rok 2021/2022 2021-9-13

 

Utorok:

Malí zálesáci  (3. - 4. ročník), (prírodno - turistický)

13:30 – 15:30,       Mgr. P. Kršková

Raketový  (8. - 9. ročník), (telesná výchova - stolný tenis, tenis, bedminton)

13:30 – 15:30,       Mgr. J. Lazarová

Športový (1.- 4. ročník), (telesná výchova)            

13:30 – 15:30,       Mgr. M. Čunderlíková                                                                                     

Redakčný krúžok (5.-9. ročník), (literárno - tvorivý)      

13:30 – 15:30,       Mgr. P. Černeková

Varím-varíš-varíme (1.-9. ročník), (varenie pre malých aj veľkých)

13:30 – 15:30,       PaedDr. J. Beláková                                    

Mladý hasič (1. -9. ročník), (prípravka mladých dobrovoľných hasičov)

16:00 – 18:00,       Ing. J. Cigánik

 

Streda:

Matematika hrou (5. -6. ročník), (matematika)

13:30 - 15:30,        Mgr. D. Lampášová

Športový (5. - 9. ročník), (telesná výchova)           

13:30 – 15:30,       Mgr. M. Čunderlíková

 

Sobota: (alebo podľa dohody s vedúcimi ZÚ):

Túlavé topánky (1. - 9. ročník)

1-x mesačne,         Mgr. J. Gašpárková, Mgr. S. Repková, PaedDr. B. Ištoková


Prihlásiť sa môžete do 22.09.2021 (odovzdaním podpísaného Vzdelávacieho poukazu a vyplnenej návratky svojej triednej učiteľke)

Činnosť záujmových útvarov začne 01.10.2021.