N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y

 
 
ORGANIZAČNÉ POKYNY A PODMIENKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Viac tu: https://zsmsudica.webnode.sk/organizacia-vyucovania/organizacia-vyucovania-2021-2022/
Harmonogram prevzatia antigénových samotestov zákonnými zástupcami a ďalší postup: 13.9.2021 v čase 13:00 - 16:00. Bližšie informácie... 2021-9-10

Viac tu: https://zsmsudica.webnode.sk/starsie-oznamy-a-informacieVážení rodičia, po výskyte pozitívne testovaného dieťaťa v 3. triede MŠ, bude v tejto triede od 7.2. do 9.2.2022 prerušený výchovno-vzdelávací proces.vxcv

Pomôž našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!

Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 25 000 eur! Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu na stránke malovaneslovensko.sk.

Ďakujeme za každý hlas!

Rodičia žiakov ZŠ s MŠ Udiča, ktorí majú záujem o antigénové samotesty na ochorenie COVID-19, si môžu testy prevziať denne v čase 13:00 - 16:30 v školskom klube detí.

Upozorňujeme, že každý stravník, ktorý si z mimoriadnych dôvodov nemôže prevziať obed osobne (nepredvídaná absencia, choroba,...), je povinný si v daný deň na vydanú stravu (polievku i hlavné jedlo) priniesť vlastný obedár.

 • Pokračujeme v spolupráci aj v tomto školskom roku s:
  • Detský folklórny súbor PONIKLEC pri OÚ Udiča - suterén budovy školy pri ŠKD od  4.11.2022 vždy v piatok v čase 15:00 - 16:00
  • SZUŠ STELLA Považská Bystrica - elokované pracovisko, hudobný odbor (keybord, flauta, gitara), učebne 1.B, 5.A a 7.A - prvé hodiny od 13.9.2022 vždy v utorok v čase 12:20 - 17:30 (po dohode s vyučujúcimi)
  • SCŠPP HELP-DYS Púchov - odborné logopedické a špeciálno-pedagogické intervencie realizovaných v MŠ „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách“, informácie a termíny stretnutí sú rodičom oznamované priebežne
  • ZUŠ IWK Považská Bystrica - elokované pracovisko, výtvarný odbor, učebňa 5.A - od 16.9.2022 vždy v piatok v čase 13:45 - 16:00
 • Hľadáme firmu alebo živnostníka na prečalúnenie dverí. Kontaktujte nás na čísle 0948 300 531.
 • "COVID"tlačivá potrebné pri návrate do školy po prázdninách
 • Informácie a pokyny MŠVVaŠ SR týkajúce sa ochorenia COVID-19

 


VSTUP do EduPage a IŽK - žiak

(Internetová žiacka knižka)

Stratené prístupové údaje žiadajte na hajduchova.zsudica@gmail.com

VSTUP do EduPage - rodičovské konto

Prístupové údaje rodiča - kontaktujte triednu učiteľku svojho dieťaťa


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

Telefonické kontakty

riaditeľka školy

 • 042/43 83 181
 • 0948/300 531

zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

 • 042/42 61 656
 • 0903/750 949

materská škola

 • 042/43 83 194

ekonomický úsek

 • 042/42 61 657

školská jedáleň

 • 042/43 83 481

Mail:

zssms.udica@gmail.com