Záujmové útvary školský rok 2022/2023

Činnosť záujmových útvarov začala 3.10.2022.

Pondelok:

  • Experimentálna maľba (1. - 9. ročník), (výtvarná výchova) Mgr. Zuzana Bodzíková

Úvodné informatívne stretnutie prihlásených žiakov bolo 3.10.2022 v triede 5.A od 13:00 do cca. 13:30.

1. skupina sa bude stretávať a pracovať v záujmovom útvare v nepárne týždne vždy v pondelok od 13:00 do 15:00 (t.j. 10.10.; 24.10.; 7.11.; 21.11.; 5.12 a 19.12.2022 atď.).

2. skupina sa bude stretávať a pracovať v záujmovom útvare v párne týždne vždy v pondelok od 13:00 do 15:00 (t.j. 17.10.; 14.11.; 28.11. a 12.12.2022 atď.).

V prípade, že sa hodina záujmového útvaru nebude z personálnych alebo organizačných dôvodov konať, budú žiaci a rodičia včas informovaní prostredníctvom Edupage.

Utorok:     

  • Raketový  (8. - 9. ročník), (telesná výchova - stolný tenis, tenis, bedminton) 13:30 – 15:30, Mgr. Jana Lazarová
 
  • Mladý hasič (1. -9. ročník), (prípravka mladých dobrovoľných hasičov) Ing. Juraj Cigánik

Úvodné informatívne stretnutie prihlásených žiakov bolo 4.10.2022 v triede 3.A od 16:00 do cca. 16:30.

Plánované stretnutia členov záujmového útvaru (4.10.; 18.10.; 8.11.; 22.11; 13.12.2022; 10.1.; 24.1.; 7.2.; 21.2.; 7.3.; 21.3.; 4.4.; 18.4.; 16.5.; 23.5.; 6.6.; 13.6.; a 20.6.2023).

V prípade, že sa hodina záujmového útvaru nebude z personálnych alebo organizačných dôvodov konať, budú žiaci a rodičia včas informovaní prostredníctvom Edupage.

Streda:      

  • Slovenčina v hrsti (9. ročník), (slovenský jazyk a literatúra) 13:30 – 15:30, Mgr. Miroslava Čunderlíková

Štvrtok a následne podľa dohody s vedúcim ZÚ:

  • Krúžok mladých priateľov poľovníctva a prírody (1. - 9. ročník) Ing. Roman Fajth

Úvodné informatívne stretnutie prihlásených žiakov bolo 6.10.2022 v triede 6.A od 16:00 do cca. 16:30.

O konaní ďalšieho stretnutia členov záujmového útvaru budú žiaci a rodičia včas informovaní prostredníctvom Edupage.

Piatok:      

Sochárstvo (1. - 9. ročník), (výtvarná výchova) Mgr. Zuzana Bodzíková

Úvodné informatívne stretnutie prihlásených žiakov bolo 7.10.2022 v triede 7.A od 13:00 do cca. 13:30.

1. skupina sa bude stretávať a pracovať v záujmovom útvare v nepárne týždne vždy v pondelok od 13:00 do 15:00 (t.j. 14.10.; 11.11.; 25.11. a 9.12.2022 atď.).

2. skupina sa bude stretávať a pracovať v záujmovom útvare v párne týždne vždy v pondelok od 13:00 do 15:00 (t.j. 21.10.; 4.11.; 18.11.; 2.12. a 16.12.2022 atď.).

V prípade, že sa hodina záujmového útvaru nebude z personálnych alebo organizačných dôvodov konať, budú žiaci a rodičia včas informovaní prostredníctvom Edupage.

Sobota (alebo podľa dohody s vedúcimi ZÚ):

Túlavé topánky (1. - 9. ročník), 1-x mesačne, Mgr. Janka Gašpárková, Mgr. Slavomíra Repková