EDUBEE - Včielky samotárky

Zapojili sme sa do rôznych EKO programov vzdelávania prostredníctvom Zelenej školy, Stromu života, Ekopolisu a iných, no tentoraz skúsime s predškolákmi objaviť tajomstvá environmentálnych tém so živou didaktickou pomôckou - včielkami samotárkami.

Malí školáčikovia budú môcť počas jarných i letných mesiacov sledovať vyliahnutie sa (z dodaných kokónikov) a život týchto včielok v ich domčeku (malom úliku), i okolo neho, a tak sa interaktívne učiť.

Výhoda samotárskych včielok je, že neštípu a nie sú agresívne. Deti tak môžu pozorovať z bezprostrednej blízkosti život a prácu včielok. Súčasťou domčeka - úlika je aj tzv. pozorovací plást, ktorý sa dá vytiahnuť a deti si môžu pozrieť čo sa deje vo vnútri . 

 

Každá škola, aj naša, budeme mať k dispozícii podporu pri chove včielok, vrátane materiálu na stiahnutie či video návody.

O zážitky z pozorovaní sa samozrejme podelíme...

Fotografie z vkladania kokónikov do rúrok a umiestňovania úlika na pokojné miesto areálu školy