Projekt Vieme, čo dýchame (LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia)

Naša škola je jednou zo 6 škôl z nášho kraja, v ktorej sa bude najbližšie štyri týždne merať znečistenie ovzdušia z dopravy. Už teraz sme zvedaví, aké budú naše zistenia a výsledky. Určite Vás o nich budeme následne informovať.
 
 

Dobrý deň pani riaditeľka,

v prvom rade Vám prajem všetko dobré v novom roku.

 

Preposielam email s informáciou o monitorovaní znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí vybraných škôl, kde bola vybraná aj naša škola. Bližšie info dole v maili.

 

S pozdravom

 

Peter Chochlík

starosta obce Udiča

mobil: 0905 357 792

 

From: Mičáková Katarína [mailto:Katarina.Micakova@enviro.gov.sk]
Sent: Monday, January 2, 2023 3:52 PM
To: CHOCHLÍK Peter <peter.chochlik@obecudica.sk>; MARKOVIČOVÁ Jana <jana.markovicova@obecudica.sk>
Cc: Baďurová Renčová Petra <Petra.Badurova_Rencova@tsk.sk>
Subject: Informácia pre samosprávy - Výzva pre školy na meranie znečisťovania ovzdušia z dopravy
Importance: High

 

Vážení predstavitelia samosprávy obce Udiča,

 

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“) v novembri vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá na meranie znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí vybraných škôl. V okolí 42 škôl budeme spolu so žiakmi merať koncentrácie oxidov dusíka NO2, ktoré pochádzajú primárne z dopravy. V rámci jedného kraja sa mohlo do výzvy zapojiť maximálne 6 škôl, ktoré vybrala naša odborná porota spomedzi všetkých zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu Populair. Chceme Vás informovať, že je medzi vybranými školami aj Základná škola s materskou školou v obci Udiča.

 

Meranie NO2 bude prebiehať na dvoch miestach pri škole v období od 9. januára do 6. februára 2023 prostredníctvom pasívno-difúznych vzorkovačov. Cieľom je prostredníctvom občianskej vedy týmto informatívnym meraním zistiť, aké je znečistenie ovzdušia v okolí škôl, keďže významný podiel na znečistení ovzdušia má individuálna automobilová doprava a rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, kde sa znečistenie ovzdušia následne kumuluje.

 

Prečo sú deti zraniteľné z pohľadu zhoršenej kvality ovzdušia?

o            Deti dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy.

o            Ich dýchací a imunitný systém sa iba vyvíjajú.

o            Deti majú užšie dýchacie cesty, takže zápal im spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým.

o            Deti majú väčší príjem vzduchu na kilogram váhy.

o            Deti trávia viac času vonku.

 

Naše spoločné merania NO2 a cesta k nim pomôžu získať nové poznatky o životnom prostredí prostredníctvom praktického merania a občianskej vedy. Veríme, že tieto merania nám pomôžu zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí školy a upozorniť aj na náš vplyv na kvalitu ovzdušia. Cieľom tejto výzvy je prepojenie zvýšeného výskytu oxidu dusičitého NO2 pri školách s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilov na voľnobeh a podobne. Ambíciou je, aby výsledky týchto meraní prezentovali pred spolužiakmi, rodičmi a pred zástupcami svojho mesta, obce či kraja žiaci zapojení do tejto aktivity. Takto sa nám spoločne podarí šíriť potrebnú osvetu o kvalite ovzdušia z pohľadu detí ako zraniteľnej skupiny.

 

Veríme, že zhmotnenie neviditeľného znečistenia ovzdušia do konkrétnych hodnôt a možnosť prezentovať výsledky meraní pred zástupcami samospráv pomôžu zavedeniu opatrení zameraných na zvýšenie bezpečnosti detí. Dôležité je aj postupné obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení, a to najmä v čase rannej a poobedňajšej špičky. Cieľom tejto aktivity je šíriť potrebnú osvetu o kvalite ovzdušia a vplyve znečisteného ovzdušia na zdravie zraniteľných skupín, kam patria aj naše deti.

 

Základné informácie a znenie výzvy s časovým harmonogramom nájdete na tejto stránke: https://dnesdycham.populair.sk/vyzva-pre-skoly

 

V prípade záujmu, si môžete prečítať niektoré z dôvodov, prečo sa školy do výzvy zapojili (viď. príloha).