MODULY - MŠVVaŠ SR

Projekt „Moduly

Slovenská gymnastická federácia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu pripravila pre základné školy projekt „Moduly“.

MODULY sú pilotný projekt MŠVVaŠ zameraný na skvalitnenie hodín telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ a inšpirovanie žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času.

Projekt je prioritne určený pre žiakov druhých ročníkov základných škôl, ale môže byť rozšírený aj na tretie a štvrté ročníky.

Počas 6 vyučovacích hodín telesnej výchovy (1 modul) Vám naši tréneri predstavia jednotlivé gymnastické športy, ukážeme Vám ako prostredníctvom pohybových vzorov učiť gymnastiku moderne, efektívne, atraktívne a bezpečne.

NAŠA ŠKOLA (žiaci 2. a 3. ročníka) SA V DECEMBRI STALA SÚČASŤOU PROJEKTU!

Cvičiť začneme 17. mája 2022

Webové sídlo projektu so všetkými podrobnosťami...