Hrdinovia FAST (FAST Heroes)

Aj žiaci našej školy sa zapojili do 2. ročníka celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST. Projekt, ktorý sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels. Jeho cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a v päťtýždňovom vzdelávacom programe HRDINOVIA FAST naučiť ich zavolať prvú pomoc včas.

Kampaň prebieha vo väčšine európskych krajín a na Slovensku preberá nad kampaňou záštitu Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.

Kampaň FAST Heroes je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

NAŠA ŠKOLA (predškoláci a žiaci 4. ročníka s pani učiteľkami) SA VO FEBRUÁRI STALA SÚČASŤOU PROJEKTU!

Ako pomôcť našim starkým i ľuďom vôkol sa začneme učiť od 28. marca 2022