Organizácia vyučovania po 1.9.2020

Aktualizácia pokynov k zabezpečeniu a organiácii výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

Rúška na školách

Poskytovanie údajov škôl pre potreby sociálnej poisťovne

ZOŠITY a ŠKOLSKÉ POTREBY na ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Organizácia vyučovania

ZVONENIE

1. hodina    7:20 - 8:05

2. hodina    8:15 - 9:00

3. hodina    9:10 - 9:55

Veľká prestávka

4. hodina    10:10 - 10:55

5. hodina    11:05 - 11:50

6. hodina    11:55 - 12:40

Obedná prestávka 12:40 - 13:10

7. hodina    13:10 - 13:50

Činnosť záujmových útvarov podľa schváleného plánu

13:10 - 18:00