VZDELÁVANIE - JESEŇ-JAR 2020

  • Organizácia vyučovania od 26.10.2020

Rozhodnutia, pokyny, oznamy, informácie a zadania... na zabezpečenie a organiácie výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach:

Pozn:

- rozhodnutia, pokyny a informácie vydané riaditeľkou ZŠ s MŠ Udiča

MŠVVaŠ SR - rozhodnutia, pokyny a informácie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky