Návšteva Budatína

V krásny jesenný deň 3.10. 2022 sa trieda 6.A spolu s pani učiteľkami Mgr. Húdekovou a Mgr. Šibíkovou vydala na expedíciu do Budatínskeho zámku. Upršané ráno vystriedal slnečný deň.

Cesta vlakom do Žiliny nám ubehla veľmi rýchlo. Čakal nás ešte presun trolejbusom zo stanice k Budatínskemu zámku. Prehliadku sme začali s pani sprievodkyňou, ktorá nám porozprávala o histórii zámku. V expozícii archeologických nálezov sme našli aj vykopávky z Udiče a Prosného.

Pani lektorky si pre nás pripravili aj zaujímavé aktivity, napr. tkanie na krosnách, ktoré si mohol každý vyskúšať. Takisto sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o krojoch a dobovom obliekaní. Čerešničkou na torte našej exkurzie boli tvorivé dielne – práca s drôtom, počas ktorých sme si pod odborným dohľadom vyrobili ozdoby z drôtu. Plní zážitkov sme do Považskej Bystrice opäť pricestovali vlakom. Ďakujeme za krásny deň...