Otázky a odpovede

V tejto záložke odpovedáme na Vaše otázky.

 

Otázka: Je rozumné znižovať kapacitu škôlky v dynamicky sa rozvíjajúcej obci?

Odpoveď: Materská škola patrí medzi originálne kompetencie obce, je financovaná z podielových daní obce. Vzhľadom k finančnej náročnosti prevádzky budovy materskej školy sa zriaďovateľ rozhodol premiestniť materskú školu do budovy základnej školy s kapacitou 40 detí.

 

Otázka: Čo bude so starou budovou škôlky?

Odpoveď: Rozhodnutie je v kompetencii zriaďovateľa.