Geografická olympiáda

07.12.2009 12:00

Pán učiteľ Babej pozýva všetkých žiakov, ktorí majú záujem o zemepis a geografiu na školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, ktoré sa uskutoční v triede V. A.

Dúfame, že úspešní riešitelia nás budú reprezentovať nielen na okresnom, ale aj na krajskom kole (prípadne vyššie).

Všetkým držíme palce.

—————

Späť