Pedagogickí zamestnanci ZŠ

Akí sme boli, kým sme sa stali "VEĽKÝMI"... :)

 

PaedDr. B E L Á K O V Á  Jana

 

Mgr. H A J D Ú C H O V Á  Marika

 

Mgr. B A J Z O V Á Jana

 

 

Mgr. C I G Á N I K O V Á  Eva

 

Mgr. C I M E R Á K O V Á  Martina

 

Mgr. Č V A P K O V Á  Veronika

Mgr. Č U N D E R L Í K O V Á  Miroslava

 

Mgr. F A P Š O V Á  Kristína

Mgr. H A M Á R O V Á  Katarína

Mgr. H Ú D E K O V Á  Katarína

Mgr. H Á R O N Í K O V Á  Terézia

 

PaedDr. I Š T O K O V Á  Božena

 

Mgr. J Á G R I K O V Á  Alexandra

 

Mgr. K R Š K O V Á Patrícia

 

Mgr. L A Z A R O V Á  Jana

 

Mgr. L O D U H O V Á  Zuzana

 

Mgr. M A R K O V I Č O V Á  Jarmila

 

Mgr. O M Á M I K O V Á  Anetta

 

Mgr. R E P K O V Á  Slavomíra

 

Mgr. Š R A M Č Í K O V Á  Petra

 

Mgr. G A Š P Á R K O V Á Janka

 

K O V Á Č I K O V Á  Božena

 

Nezabudli sme ani na členov pedagogického zboru z minulých školských rokov. Spoznali ste ich?

Áno, boli to Mgr. Marek Ligas, Mgr. Martina Somorová (bez foto), Ing. Ján Babej, Mgr. Anastázia Tománková, Mgr. Pavla Balejová a Mgr. Štefan Gužik, Mgr. Miroslava Klusová, PhDr. Daniela Hamarová (bez foto), Mgr. Jozef Orgoník, Mgr. Vladimír Kutiš, Mgr. Marta Bardyová, Mgr. Jana Lovíšková (bez foto), Mgr. Andrej Strenk (bez foto), Ing. Mária Smetanová (bez foto), PaedDr. Miroslav Skladaný (bez foto), Mgr. Mária Habinová (bez foto)