Nepedagogickí zamestnanci ZŠ

Ing. G A C H O V Á  Jana - vedúca úseku ekonomiky a prevádzky

Ing. H Ú D E K O V Á  Zdenka - mzdová účtovníčka

 

K A L I Š Í K  Ľudevít - školník - údržbár

K A L I Š Í K O V Á  Alena - upratovačka

G Á L I K O V Á  Michaela – upratovačka

S I R V O Ň O V Á  Katarína - upratovačka

 

Š K U N D O V Á  Mária - vedúca školskej jedálne

M I T U N Í K O V Á  Lýdia - kuchárka

K O D R Í K O V Á  Renáta - kuchárka

M A T U Č Í K O V Á  Jana - kuchárka

S L Á V I K O V Á  Zuzana- prevádzkový zamestnanec školskej kuchyne