9. A

Triedny učiteľ: Mgr. Janka Bajzová

Počet žiakov: 26

Rozvrh hodín triedy:

9. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok SJL DEJ 1AJ 1 TBZ 1 VUM pt THF 
TBZ 2 1AJ 2 EIS nt
Utorok 1AJ 1 SJL MAT CHE 2NJ 1 TSV  
2NJ 2 1AJ 2
Streda MAT PCQ SJL DEJ OBN GEG  
Štvrtok 1AJ 1 2NJ 1 MAT SJL CHE 1 SEE1pt/THD1nt  
2NJ 2 1AJ 2 SEE 2pt/THD 2nt CHE 2
Piatok MAT SJL DEJ FYZ TSV BIO  

* Skratky predmetov