7. A

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Loduhová

Počet žiakov: 18

Rozvrh hodín triedy:

7. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok SJL MAT GEG HUV DEJ TSV THF 
Utorok MAT NJD NBV FYZ BIO CHE  
KAJ
Streda SJL MAT ANJ 1 INF 1 VYV pt  
INF 2 ANJ 2 MDV nt
Štvrtok SJL OBN BIO ANJ 1 TSV THD 1  
THD 2 ANJ 2
Piatok SJL MAT ANJ 1 TBZ 1 NJD CHE  
TBZ 2 ANJ 2 ENV

* Skratky predmetov