Účelové cvičenia

1. stupeň

Dňa 23.6.2022 sa pod vedením Mgr. Lazarovej v spolupráci s triednymi učiteľkami 1. - 4. ročníka uskutočnili Cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa na futbalovom ihrisku v Prosnom. Žiaci počas túry do Prosného pozorovali okolitú prírodu, na ihrisku si zašportovali,  zasúťažili a v dobrej nálade bez zranení sa spoločne s pani učiteľkami vrátili naspäť do školy.

 

2. stupeň

Aj naši starší žiaci sa 23.6.2022 vzdelávali v oblasti Ochrany života a zdravia, konkrétne v civilnej ochrane, zdravotnej príprave a pohybe a pobyte v prírode. Svoje nadobudnuté vedomosti uplatnili 24.6.2022 v praxi, keď sa s triednymi pani učiteľkami vybrali na menšiu túru po trase kopec Jaseničák, cesta popod Klapy a cieľovou stanicou bola lúka pod skalou Čerenec, kde plnili úlohy z daných oblastí. Spoločne sa všetci spolu zabavili, zasúťažili a mali dobrý pocit z aktívne stráveného dňa. Za organizáciu školského podujatia ďakujeme pani učiteľke Čunderlíkovej.