Účelové cvičenia - jeseň 2022

Didaktické hry - 1. stupeň ZŠ

Naši žiaci 1. – 4. ročníka sa 7.9.2022 zúčastnili praktickej časti didaktických hier na futbalovom ihrisku v Prosnom. Pod dozorom pani učiteliek úspešne zvládli úlohy týkajúce sa turistického pochodu na miesto určenia popri rieke a didaktických hier na ihrisku. Napokon sa všetci spolu v dobrej nálade vrátili späť do školy.

 

Účelové cvičenia - 2. stupeň ZŠ

Naučiť deti stráviť aktívne voľný čas v prírode, dokázať pomôcť zranenému a vedieť sa správať v ohrození života  je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania a výchovy žiakov. Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku sa v termíne 6.-7.9.2022 uskutočnila teoretická a praktická časť účelových cvičení žiakov druhého stupňa. Cieľom bolo, aby žiaci zvládli presun na kopec pod Čerencom a  splnili  teoretické a praktické úlohy, ktoré im pripravili ich pani učiteľky. Školská udalosť sa vydarila, žiaci si v prírode oddýchli a  spoločne sme strávili pekné chvíle. Za organizáciu školskej akcie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Miroslave Čunderlíkovej.