Deň narcisov

Deň narcisov 2022

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí za aktívne zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky na podporu liečby onkologických ochorení pri príležitosti Dňa narcisov  28.4.2022 - každému darcovi, našim deviatakom a pani učiteľke PaedDr. Belákovej za realizáciu zbierky. Veľmi si vážime Vašu pomoc a v mene pacientov Vám ďakujeme za túto úžasnú sumu, ktorú ste im venovali...

„Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka počas Dňa narcisov tá najvzácnejšia.“ Tohtoročný Deň narcisov sa uskutoční 28. apríla 2022.

Tak ako po iné roky aj tento rok sa nielen žiaci našej školy,  ale aj obyvatelia Udiče, budú môcť  zapojiť do finančnej zbierky na podporu liečby onkologických ochorení. Naši deviataci pod vedením PaedDr. Belákovej vo štvrtok 28. 4. okrem realizácie zbierky v priestoroch školy vyjdú aj do ulíc Udiče a kvietkom narcisu obdarujú každého, kto sa do tejto zbierky hoci aj symbolickou sumou zapojí.

Už teraz Vám všetkým, ktorí nemyslíte len na seba, ale pripnete si  kvietok narcisu na svoj odev ako prejav podpory onkologických pacientov, ďakujeme za pomoc.