Fotodokumentácia projektu EnV Experti

1. obr. Propagácia školského mikroprojektu

2. obr. Kráľovstvo včiel – didaktická hra

3. obr. Kráľovstvo včiel v 7.A

4. obr. Kraľovanie včiel na záujmovom útvare

5. obr. Výroba „machových gulí“

6. obr. Pracovná atmosféra pri výrobe KOKEDAMY

7. obr. KOKEDAMA – záhrada na špagátiku

8. obr. Estetizácia priestorov školy

9. obr. Visiace záhradky pri hlavnom vchode do školy

10. obr. Prírodná mandala

11. obr. Myslíš, myslím, myslíme a tvoríme

12. obr. „Ani ja sa nedám zahanbiť!“: R. Haninec 5.A

13. obr. Príprava materiálu na farbenie textilu rastlinami

14. obr. Fantázii sa medze nekladú

15. obr. Upevňovanie textilu s prírodninami špagátom

16. obr. „A hotovo... .“: K. Markovičová 5.A

17. obr. Farbenie textilu - ecodieing

18. obr. Teraz to pekne vyžehlíme

19. obr. Výsledky farbenia textilu prírodninami

20. obr. Výstavka ecotextílií

21. obr. „Je to super, len ako sa to povie?“: žiaci 7.A

22. obr. Mapovanie prírodnín v teréne – chlapci 7.A

23. obr. Výsledok pozorovania na AJ – žiaci 9.A

24. obr. Pojmová mapa k téme z AJ – žiaci 9.A

25. obr. Skupinová práca žiakov 9.A k téme z AJ

26. obr. ...a teraz niečo z NJ – žiaci 7.A

27. obr. Zábavné poznávanie liečivých bylín

28. obr. „Ako Vám to ide?“

29. obr. Bylinkové pexeso

30. obr. „Je to riadna fuška.“ – žiaci 6.A

31. obr. Bylinkové bingo

32. obr. „Čo si to hovoril?“

33. obr. Príprava na aktivitu: Naša čajovňa

34. obr. „Páči sa ti tá vôňa?“ M. Cesnáriková – enviroexpertka

35. obr. Príprava čajoviny na degustáciu

             

36. obr. Príprava čajového posedenia

37. obr. Podávanie zeleného čaju

38. obr. Prvá ochutnávka

39. obr. Podávanie nápoja zo zeleného jačmeňa

40. obr. Sušenie nazbieraných bylín

41. obr. Uskladnenie nazbieraných a usušených bylín

42. obr. Vrecúška na sušené prírodniny

43. obr. Ukážka z motivačného rozhovoru – žiaci 8.A Mladí lekárnici

44. obr. Ukážka pracovného postupu výroby prírodného krému

45. obr. Ukážka hotového namiešaného krému

46. obr. Príprava vlastných prírodných krémov v skupinách – žiaci 8.A

47. obr. Skúška kvality a vône vlastného prírodného krému