• POKRAČOVANIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY od 12.4.2021 2021-4-9

Vyučovanie pokračuje od 12.4.2021:

- pre všetkých žiakov 1. až 4. ročníka a pre všetky deti MŠ prezenčne bez výnimky,

- pre žiakov 2. stupňa dištančne.

Prevádzka v ŠKD Udiča bude v dňoch 12. - 16.4.2021 v čase 11:00 - 16:00.

Prevádzka v ŠJ bude v dňoch 12. - 16.4.2021 fungovať v plnom rozsahu.

Pre účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese je nutný negatívny výsledok testu COVID-19 zákonného zástupcu žiaka 

a vypísané tlačivo "Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov" - príloha 11c, bez ktorého dieťa/žiak nebude vpustené do budovy školy.

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
 2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.  Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a vedenie školy má povinnosť kontaktovať ÚPSVAR SR  s hlásením o jej zanedbávaní,
 3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR".

Zákonný zástupca  nárok na OČR alebo pandemickú OČR, ak:

 • bola nariadená karanténa/izolácia,
 • trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo  RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • lekár ospravedlnil dieťa pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa/žiaka, aby sa na výchovno-vzdelávacom procese zúčastňoval/o podľa možnosti v čo najväčšom rozsahu.

 

 • POKRAČOVANIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY od 7.4.2021 2021-4-6

Vyučovanie pokračuje od stredy 7.4.2021 - pre žiakov 1. až 4. ročníka prezenčne, pre žiakov 2. stupňa dištančne.

Prevádzka v ŠKD Udiča bude v dňoch 7. - 9.4.2021 v čase 11:00 - 16:00.

Prevádzka v MŠ Udiča a ŠJ budú v dňoch 7. - 9.4.2021 fungovať v plnom rozsahu.

Pre účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese je nutný negatívny výsledok testu COVID-19 zákonného zástupcu žiaka 

a vypísané tlačivo "Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov" - príloha 11c, bez ktorého dieťa/žiak nebude vpustené do budovy školy.

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

 • POKRAČOVANIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY od 29.3.2021 2021-3-28

Vyučovanie pokračuje od pondelka 29. do stredy 31.3.2021 - pre žiakov 1. až 4. ročníka prezenčne, pre žiakov 2. stupňa dištančne.

Prevádzka v ŠKD Udiča bude v dňoch 29. - 31.3.2021 v čase 11:00 - 16:00.

Prevádzka v MŠ Udiča a ŠJ budú v dňoch 29. - 31.3.2021 fungovať v plnom rozsahu.

Pre účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese je nutný negatívny výsledok testu COVID-19 zákonného zástupcu žiaka 

a vypísané tlačivo "Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov" - príloha 11c, bez ktorého dieťa/žiak nebude vpustené do budovy školy.

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

1.4. (štvrtok) - 6. 4.2021 (utorok) - VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Vyučovanie v ZŠ a prevádzka MŠ, ŠKD a ŠJ budú pokračovať 7.4.2021 (streda).

 

POKRAČOVANIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY od 22.3.2021 2021-3-19

Vyučovanie pokračuje od pondelka 22.3.2021 - pre žiakov 1. až 4. ročníka prezenčne, pre žiakov 2. stupňa dištančne.

Prevádzka v ŠKD Udiča bude v dňoch 22. - 26.3.2021 v čase 11:00 - 16:00.

Prevádzka v MŠ Udiča a ŠJ budú v dňoch 22. - 26.3.2021 fungovať v plnom rozsahu.

Pre účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese je nutný negatívny výsledok testu COVID-19

(Otestovať sa môžete 19.3.2021 v Obecnom dome v Udiči od 16:00 do 20:00 alebo v ktoromkoľvek mobilnom odbernom mieste (MOM) v rámci okresu/kraja)

a vypísané tlačivo "Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov" - príloha 11c, bez ktorého dieťa/žiak nebude vpustené do budovy školy.

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!! 

 

OZNAM 2021-3-12

Vedenie ZŠ s MŠ Udiča oznamuje, že:

 • od pondelka 15.3.2021 pokračuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka, žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú dištančnou formou vzdelávania,
 • od 16.3.2021, t.j. od utorka, bude obnovená prevádzka školskej jedálne, a v plnom rozsahu bude pokračovať tiež prevádzka MŠ aj ŠKD.

Pre účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese je nutný negatívny výsledok testu COVID-19

(Otestovať sa môžete 12.3.2021 v Obecnom dome v Udiči od 16:00 do 20:00 alebo v ktoromkoľvek mobilnom odbernom mieste (MOM) v rámci okresu/kraja)

a vypísané tlačivo "Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov" - príloha 11c, bez ktorého dieťa/žiak nebude vpustené do budovy školy.

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

Rodičia dieťaťa/žiaka, ktoré sa nebude zúčastňovať prezenčnej výučby a teda ani stravovať v ŠJ, ho odhlásia zo stravy v ŠJ v pondelok 15.3.2021 telefonicky vedúcej ŠJ v čase od 7:00 – 14:00 hod. na t. č. 042/4383481.

 

POKRAČOVANIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY od 8.3.2021 2021-3-5

Vyučovanie pokračuje od pondelka 8.3.2021 - pre žiakov 1. až 4. ročníka prezenčne, pre žiakov 2. stupňa dištančne.

Prevádzka v ŠKD Udiča bude v dňoch 8. - 12.3.2021 v čase 11:00 - 13:00.

Prevádzka v MŠ Udiča bude v dňoch 8. - 12.3.2021 prerušená.

Prevádzka v ŠJ bude v dňoch 8. - 12.3.2021 prerušená.

Podmienkou účasti žiaka ZŠ na vyučovaní od 8. - 12.3.2021, je:

 • negatívny test zákonného zástupcu (platnosť 7 dní)

(Otestovať sa môžete 5.3.2021 v Obecnom dome v Udiči od 16:00 do 20:00 alebo v ktoromkoľvek mobilnom odbernom mieste (MOM) v rámci okresu/kraja).

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

Bez vypísaného tlačiva "Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov" - tlačivo prílohy 11c" sa nebude môcť žiak ZŠ s MŠ Udiča zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
 2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.  Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a vedenie školy má povinnosť kontaktovať ÚPSVAR SR  s hlásením o jej zanedbávaní,
 3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR".

Zákonný zástupca  nárok na OČR alebo pandemickú OČR, ak:

 • bola nariadená karanténa/izolácia,
 • trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo  RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • lekár ospravedlnil dieťa pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade  zabezpečenej prezenčnej formy výučby, jej zúčastňoval žiak podľa možnosti v čo najväčšom rozsahu.

Zároveň žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby v prípade podozrenia alebo výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka alebo v rodine/domácnosti, v ktorej žiak žije, bezodkladne kontaktovali a informovali triednu učiteľku.

V prípade náhlych organizačných zmien týkajúcich sa výchovy a vzdelávania alebo v prípade nových pokynov a nariadení vyplývajúcich zo sústavne sa meniacej situácie, budeme oznam aktualizovať. Je preto nutné pravidelne sledovať aktualizácie na stránke školy.

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ a ŠJ a OBMEDZENIE PREVÁDZKY ŠKD 2021-3-1

Oznamujme všetkým zákonným zástupcom detí a žiakov ZŠ s MŠ Udiča, že z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie bude od 2.3.2021 minimálne do 12.3.2021:

 • prerušená prevádzka materskej školy,
 • prerušená prevádzka školskej jedálne a
 • obmedzená prevádzka školského klubu detí na čas 11:00 - 13:00.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

 

POKRAČOVANIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY od 1.3.2021 2021-2-26

Vyučovanie pokračuje od pondelka 1.3.2021 - pre žiakov 1. až 3. ročníka prezenčne, pre žiakov 4. ročníka a 2. stupňa dištančne.

Prevádzka v ŠKD Udiča bude v dňoch 1. - 5.3.2021 v čase 11:00 - 16:00.

Prevádzka v MŠ Udiča bude v dňoch 1. - 5.3.2021 v plnom rozsahu.

Podmienkou účasti žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ na vyučovaní od 1. - 5.3.2021, je:

 • negatívny test zákonného zástupcu (platnosť 7 dní)

(Otestovať sa môžete 26.2.2021 v Obecnom dome v Udiči od 16:00 do 20:00 alebo v ktoromkoľvek mobilnom odbernom mieste (MOM) v rámci okresu/kraja).

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

Bez vypísaného tlačiva "Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov" nebude môcť dieťa ani žiak vojsť do budovy ZŠ s MŠ Udiča a nebude sa môcť zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zákonný zástupca žiaka v ZŠ a dieťaťa v MŠ, ktoré sa stravuje v ŠJ, nahlási žiaka/dieťa na obedy vedúcej ŠJ v dňa 26.2.2021 do 14:00 hod.

Zároveň žiadame zákonných zástupcov detí a žiakov, aby v prípade podozrenia alebo výskytu ochorenia COVID-19 u dieťaťa/žiaka alebo v rodine/domácnosti, v ktorej dieťa/žiak žije, bezodkladne kontaktovali a informovali triednu učiteľku.

V prípade náhlych organizačných zmien týkajúcich sa výchovy a vzdelávania alebo v prípade nových pokynov a nariadení vyplývajúcich zo sústavne sa meniacej situácie, budeme oznam aktualizovať. Je preto nutné pravidelne sledovať aktualizácie na stránke školy.

 

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. a 2. ročníka 2021-2-21

V zmysle § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 odsek 10 vyhlášky č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na odborných školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

Vám oznamujeme, že riaditeľka Základnej školy s materskou školou Udiča

po dohode so zriaďovateľom poskytla voľno v zmysle uvedeného zákona pre žiakov 1. a 2. ročníka Základnej školy v Udiči v rozsahu 2 pracovných dní (22. a 23. februára 2021) z personálnych a organizačných dôvodov – mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19.

Vyučovací proces prezenčnou formou bude pre uvedené ročníky obnovený dňa 24.2.2021.

Materská škola bude v prevádzke.

Školský klub detí bude pre žiakov 3. ročníka v prevádzke do 16:00.

Školská jedáleň bude pre prihlásené deti MŠ a prihlásených žiakov 3. ročníka v prevádzke.

Žiaci 1. a 2. ročníka, ktorí boli na uvedené dni voľna prihlásení na obed, budú zo stravy automaticky odhlásení.

Ďakujeme za porozumenie.

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

 

POKRAČOVANIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY od 22.2.2021 2021-2-18

Vyučovanie po prázdninách pokračuje od pondelka 22.2.2021 - pre žiakov 1. až 3. ročníka prezenčne, pre žiakov 4. ročníka a 2. stupňa dištančne.

Prevádzka v ŠKD Udiča bude v dňoch 22. - 26.2021 v čase 11:00 - 16:00.

Prevádzka v MŠ Udiča bude v plnom rozsahu obnovená  22.2.2021.

Podmienkou účasti žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ na vyučovaní po jarných prázdninách, t.j. 22.2.2021, je:

 • negatívny test zákonného zástupcu (platnosť 7 dní)

(Otestovať sa môžete 19.2.2021 v Obecnom dome v Udiči od 16:00 do 20:00 alebo v ktoromkoľvek mobilnom odbernom mieste (MOM) v rámci okresu/kraja).

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

Bez vypísaného tlačiva "Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov" nebude môcť dieťa ani žiak vojsť do budovy ZŠ s MŠ Udiča a nebude sa môcť zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zákonný zástupca žiaka v ZŠ a dieťaťa v MŠ, ktoré sa stravuje v ŠJ, nahlási žiaka/dieťa na obedy vedúcej ŠJ v dňa 19.2.2021 do 14:00 hod.

Zároveň žiadame zákonných zástupcov detí a žiakov, aby v prípade podozrenia alebo výskytu ochorenia COVID-19 u dieťaťa/žiaka alebo v rodine/domácnosti, v ktorej dieťa/žiak žije, bezodkladne kontaktovali a informovali triednu učiteľku.

V prípade náhlych organizačných zmien týkajúcich sa výchovy a vzdelávania alebo v prípade nových pokynov a nariadení vyplývajúcich zo sústavne sa meniacej situácie, budeme oznam aktualizovať. Je preto nutné pravidelne sledovať aktualizácie na stránke školy.

 

JARNÉ PRÁZDNINY ŽIAKOV ZŠ a DETÍ MŠ od 15.2. do 19.2.2021 2021-2-12

Vyučovanie po prázdninách pokračuje od pondelka 22.2.2021 - zatiaľ pre žiakov 1. stupňa (prezenčne), pre žiakov 2. stupňa (dištančne) a deti MŠ (prezenčne).

Ak sa situácia a pokyny MŠVVaŠ SR počas prázdnin zmenia, budete informovaní.

Prerušenie prevádzky materskej školy

V zmysle VZN Obce Udiča č. 3/2015, článok 2, odsek 2 zo dňa 14.12.2015 počas jarných prázdnin bude od 15.2. do 19.2.2021 prevádzka v MŠ Udiča prerušená.  

Prevádzka  bude v plnom rozsahu obnovená  22.2.2021.

Podmienkou účasti žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ na vyučovaní po jarných prázdninách, t.j. 22.2.2021, je:

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

Bez vypísaného tlačiva "Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov" nebude môcť dieťa ani žiak vojsť do budovy ZŠ s MŠ Udiča a nebude sa môcť zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zákonný zástupca žiaka v ZŠ a dieťaťa v MŠ, ktoré sa stravuje v ŠJ, nahlási žiaka/dieťa na obedy vedúcej ŠJ v dňoch 18.2. a 19.2.2021 vždy do 14:00 hod.

Vzhľadom na sústavne sa meniacu situáciu a z nej vyplývajúce nové pokyny a nariadenia, v prípade potreby budeme oznam aktualizovať. Je preto nutné pravidelne sledovať aktualizácie na stránke školy. O prípadných zmenách bude verejnosť informovaná aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

OBNOVENIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY od 8.2.2021 - AKTUALIZÁCIA 2021-2-5

Na základe tlačovej besedy MŠVVaŠ SR odvysielanej dňa 3.2.2021, materiálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ zverejneného dňa 4.2.2021 a v zmysle uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR bude od 8.2.2021 obnovená prevádzka MŠ v plnom režime, prezenčné vyučovanie 1.  – 4. ročníka ZŠ, prevádzka ŠKD a prevádzka ŠJ.

Vyučovanie 1. - 4. ročníka bude organizované prezenčnou formou podľa rozvrhu platného od 1.9.2020 (toho, podľa ktorého prebiehalo prezenčné vyučovanie do vianočných prázdnin).

V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude pre vstup dieťaťa a žiaka do školy potrebný:   

 1. negatívny test zákonného zástupcu (platnosť 7 dní!)
 2. a tlačivo Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov

Bez vypísaného tlačiva "Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov" nebude môcť dieťa ani žiak vojsť do budovy ZŠ s MŠ Udiča a nebude sa môcť zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu.

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

Testovanie zákonných zástupcov (1 domácnosť = 1 zákonný zástupca dieťaťa) sa uskutoční 6.2.2021 ZÁVÄZNE od 10:15 do 11:15 v sále Kultúrneho domu v Dolnej Marikovej. Treba si priniesť preukaz totožnosti.

Presný čas testovania pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ s MŠ Udiča  je stanovený na základe dohody predstaviteľov miestnych samospráv (obce Udiča a Dolná Mariková). Prosíme, REŠPEKTUJTE daný ČASOVÝ INTERVAL!

V prípade, že:

 • sa zákonný zástupca už zúčastnil alebo zúčastní testovania na inom odbernom mieste (napr. v práci),

 • rodiny, v ktorej žije dieťa/žiak, už ochorenie prekonali alebo im uplynula doba karantény a majú lekárske potvrdenie,

vypíše zákonný zástupca iba tlačivo "Čestné vyhlásenie...", kde v bode a) alebo b) uvedie dané skutočnosti.

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

Zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ, ktorý sa stravuje v ŠJ, nahlási dieťa/žiaka na obedy vedúcej ŠJ do 5.2.2021 najneskôr do 14:00 hod.

Žiaci 1. stupňa, ktorí z akýchkoľvek dôvodov 8.2.2021 nenastúpia do školy (neúčasť zákonného zástupcu na testovaní, nariadená/dobrovoľná karanténa rodiny, ochorenie COVID-19, ...), pokračujú v dištančnej forme vzdelávania a zároveň:

 1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
 2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

Vyučovanie 5. - 9. ročníka bude organizované naďalej dištančnou formou.

 

VÝPIS HODNOTENIA ZA 1. polrok školského roka 2020/2021 2021-1-29

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok zaslala škola rodičom (zákonným zástupcom žiakov) a žiakom výpis elektronicky prostredníctvom rodičovského a žiackeho konta v EduPage.

Rodič (zákonný zástupca žiaka) si výpis môže stiahnuť a jeho prijatie podpíše podobne, ako to funguje pri podpisovaní známok. Žiaci si môžu výpis tiež stiahnuť, nemôžu ho však podpísať.

Výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na základe žiadosti zákonného zástupcu. Ak zákonný zástupca písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho žiadateľovi doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

 

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. STUPŇA - aktualizácia 2021-1-28

V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR bola v ZŠ s MŠ Udiča od 18.1.2021 v čase 7:00 – 17:00 hod. obnovená prevádzka ŠKD v obmedzenom režime iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, záchranári, policajti, hasiči) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce ani jednému z nich neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Vzhľadom na obmedzené personálne možnosti a povinnosť žiakov zúčastňovať sa dištančného vzdelávania online, je kapacita obmedzená na max. počet 17 detí.

ŠKD môže navštevovať iba to dieťa, ktorého zákonný zástupca sa pri nástupe dieťaťa do ŠKD preukáže negatívnym testom na COVID 19.

Žiaci si do ŠKD budú nosiť všetky učebnice, zošity a ostatné pomôcky potrebné na absolvovanie vyučovacích hodín podľa aktuálneho online týždenného rozvrhu ich triedy a tiež prihlasovacie údaje mailového účtu (prihlasovacie meno a heslo) pre potreby online pripojenia.

Zákonný zástupca dieťaťa:

 • nahlási na adresu zssms.udica@gmail.com (riaditeľka školy) do 29.1.2020 do 14:00 záujem o navštevovanie ŠKD v týždni 1. - 5.2.2021
 • a následne telefonicky (024/43 83 481) prihlási u vedúcej školskej jedálne žiaka na obed (29.1.2021 do 14:00).

 

NÁVRAT DO ŠKOLY PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH 2021-1-9

V zmysle postupne zverejňovaných pokynov na oficiálnych stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 4. januára 2021 základná škola bude postupovať nasledovne:

(bližšie informácie webové sídlo MŠVVaŠ SR alebo "Rozhodnutia, opatrenia a pokyny MŠVVaŠ SR")

11. - 15.1.2021

 • vyučovanie vo všetkých ročníkoch (1. - 9. ročník) bude uskutočňované dištančnou formou
 • pokyny triednych učiteľov, zadania z jednotlivých predmetov a pokyny k online hodinám alebo k vyučovaniu od vyučujúcich budú zverejnené a aktualizované na webovom sídle školy

(úvodná stánka - "Prerušenie vzdelávania jeseň 2020" - priame odklazy na triedy alebo v  hlavnom Menu "Prerušenie vzdelávania - jeseň 2020/DOMÁCE VZDELÁVANIE - ZADANIA - 1. a 2. stupeň" - výber konkrétneho ročníka)

 • školský klub detí nebude v prevádzke (rozhodnutím zriaďovateľa)
 • dodržiavanie aktuálnych pokynov a manuálov MŠVVaŠ SR

PLÁNOVANÉ

15. - 17.1.2021

 • predpokladaný termín odporučeného testovania zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa (jedného zákonného zástupcu žiaka) a zamestnancov ZŠ; žiaci 1. stupňa sa netestujú

18. - 22.1.2021

 • vyučovanie na 1. stupni uskutočňované prezenčnou formou
 • školský klub detí v prevádzke
 • školská jedáleň pre žiakov 1. stupňa a zamestnancov školy v prevádzke
 • vyučovanie na 2. stupni uskutočňované dištančnou formou
 • dodržiavanie aktuálnych pokynov a manuálov MŠVVaŠ SR

22. - 24.1.2021

 • predpokladaný termín odporučeného testovania zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa (jedného zákonného zástupcu žiaka), žiakov a zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa (jedného zákonného zástupcu žiaka) a zamestnancov ZŠ; žiaci 1. stupňa sa netestujú

25.1.2021 -

 • vyučovanie na 1. a 2. stupni sa uskutočňované prezenčnou formou
 • školský klub detí v prevádzke
 • školská jedáleň pre žiakov 1. a 2. stupňa a zamestnancov školy v prevádzke
 • dodržiavanie aktuálnych pokynov a manuálov MŠVVaŠ SR

 

OSTATNÉ

 • Predĺženie riadneho termínu na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021 - bližšie informácie k polročnej klasifikácií v ZŠ Udiča budú zverejnené po pedagogickej rade - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021.
 • Zrušenie externého testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - TESTOVANIE 5
 • Presunutie termínu externého testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl - TESTOVANIE 9 na 9. júna 2021 (24. júna 2021 náhradný termín) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
 • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

 • Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok (tzv. talentové skúšky) na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

 • Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.
 
 

AKO POSTUPOVAŤ PRI NÁSTUPE ŽIAKA DO ZŠ po prázdninách od 9.11.2020 2020-11-9

Vážení rodičia,

v zmysle pokynov vyplývajúcich z Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 8.11.2020 platí:

Pozitívny výsledok testu

1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia.

Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii.

V tomto prípade žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára.

Zákonný zástupca oznamuje škole (triednej učiteľke) povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania.

Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného.

Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

3. V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre daný typ školy a po konzultácii s miestne príslušným RÚVZ, trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní).

Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára.

Negatívny výsledok testu a podmienky vstupu do školy

1. V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke, alebo čestným vyhlásením návštevníka o bezinfekčnosti.

2. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke alebo čestným vyhlásením, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní.

Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy a materskej školy.

Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Dieťa v materskej škole, žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.

Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI NÁSTUPE ŽIAKA DO ZŠ po prázdninách od 2.11.2020 - AKTUALIZÁCIA 2020-11-2

Vážení rodičia,

v zmysle  pokynov vyplývajúcich z Usmernenie Ministerstvaškolstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť" a Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia  vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, zákonný zástupca žiaka mladšieho ako 10 rokov predloží pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ po jesenných prázdninách iba Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (formát doc alebo formát pdf).

 • Žiaci prvého stupňa ZŠ, ktorí majú 10 rokov, sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID – 19.

 • V opačnom prípade sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby - túto skutočnosť nahláste triednej učiteľke.

 • Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára a oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania.

Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

 • Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov ZŠ s MŠ Udiča je možný po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy.

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

 

OZNAM 2020-11-1

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od utorka 3.11.2020 do odvolania (min. na dobu 10 dní) bude z prevádzkových dôvodov prerušená činnosť Školskej jedálene ZŠ s MŠ Udiča.

Pretože nebude možné poskytovať deťom a žiakom stravu, bude zatvorená materská škola a školský klub detí bude v prevádzke iba do 13:00 hod..

Podrobnejšie informácie budú zverejnené od 3.11.2020.

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI NÁSTUPE ŽIAKA DO ZŠ po prázdninách od 2.11.2020 2020-10-31

Vážení rodičia,

v zmysle  pokynov vyplývajúcich z Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia  vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, zákonný zástupca žiaka mladšieho ako 10 rokov predloží pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ po jesenných prázdninách iba Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (formát doc alebo formát pdf).

 • Žiaci prvého stupňa ZŠ, ktorí majú 10 rokov, sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID – 19.

 • V opačnom prípade sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby - túto skutočnosť nahláste triednej učiteľke.

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

 

Organizačné pokyny k prezenčnému (1. - 4. ročník) a dištančnému (5. - 9. ročník) vzdelávaniu žiakov ZŠ s MŠ Udiča od 26.10.2020 2020-10-24

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe záverov rokovania Vlády SR, rozhodnutia Ústredného krízového štábu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa od 26.10.2020 do 30.11.2020 mení organizácia vyučovania na základných školách nasledovne:

 • vyučovanie 1. – 4. ročníka prebieha bez zmeny prezenčnou formou podľa pôvodného rozvrhu hodín pre jednotlivé ročníky,

 • vyučovanie 5. – 9. ročníka prebieha dištančnou formou – do 6. 11. 2020 podľa pôvodného rozvrhu hodín pre jednotlivé ročníky,

 • ŠKD zatiaľ zostáva v prevádzke,

 • zostáva v prevádzke,

 • ŠJ zostáva v prevádzke, žiakom 2. stupňa sa strava neposkytuje

 • Termíny jesenných prázdnin: 30.10.2020 (piatok), 2. 11. (pondelok), 6.11. (piatok) a 9.11.2020 (pondelok)

Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na webovom sídle ZŠ s MŠ

Na webovom sídle ZŠ s MŠ sú tiež zverejnené kontakty na všetkých vyučujúcich.

Zároveň budú v tomto období pre žiakov na webovom sídle školy pravidelne každý pondelok poobede  zverejňované aj ZADANIA a OZNAMY od vyučujúcich jednotlivých predmetov na celý týždeň, aby mohlo prebiehať samoštúdium žiakov v domácom prostredí.

Všetky nové informácie  budeme priebežne včas zverejňovať.

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka ZŠ s MŠ UdičaČestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov 8.2..docx (22287)