Pre deti, mládež a rodičov

www.kulturnepoukazy.sk

Internetová stránka obsahujúca všetky informácie o projekte Kultúrne poukazy.

www. mapaskol.iedu.sk

Portál Mapa regionálneho školstva slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka portál jednoduchší prístup k informáciám, ktoré boli až doposiaľ často neprístupné alebo prístupné len neprehľadne.

V projekte portálu Mapa regionálneho školstva sú informácie zobrazené v čo najjednoduchšej podobe s využitím mapového rozhrania.

 

www.ovecky.sk

Detský osvetový program, ktorého cieľom je edukácia detí v materských školách a na prvom stupni základných škôl o zdravej životospráve a správnom zložení stravy. Projekt sa realizuje v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Slovenskej republike, Asociáciou všeobecných lekárov pre deti a dorast SR a Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva.

Hlavným dôvodom spustenia tohto projektu je neustále sa zvyšujúci počet detí s nadváhou a obezitou. Podľa WHO trpí v Európskej únii (EÚ) nadváhou približne 22 miliónov detí a obezitou päť miliónov. Príčinou tohto stavu je okrem nevhodnej stravy aj nedostatok pohybu. Následkom nesprávnej životosprávy je oveľa skorší výskyt zdravotných problémov ako napríklad cukrovka, srdcovocievne ochorenia alebo problémy s dýchaním, ale aj psychické poruchy ako depresie, anorexia alebo bulímia. SITA

 

www.bezpecnenainternete.sk

Vzdelávací projekt spoločnosti Microsoft a Tatra banka, ktorý  je venovaný nie len žiakom a učiteľom, ale aj rodičom.

Cieľom projektu je:

  • predstaviť základné princípy bezpečnosti pri práci s počítačom, s dôrazom na využívanie počítača s prístupom na internet,
  • upozorniť na hrozby, ktoré môžu na mladých ľudí na internete číhať,
  • ukázať, na čo je potrebné myslieť hneď pri kúpe nového počítača, pri jeho nastavení a na čo nezabudnúť po pripojení na internet.


www.zodpovedne.sk

Projekt občianskeho združenia eSlovensko v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a so Slovenským výborom pre UNICEF zameraný na bezpečnejšie používanie internetu.

Cieľ projektu je:

  • poskytnúť deťom i rodičom viac informácií o antivíroch a rôznych technologických a softvérových riešeniach slúžiacich na zamedzenie príjmania obsahov, ktoré sú zastrašujúce, znevažujúce, obscénne, ohrozujúce súkromie, provokujúce etnickú, rasovú, náboženskú a inú nenávisť.

Tiež ponúka možnosť naučíť sa rozlúštiť schémy internetových podvodov, odhaliť nepravých internetových kamarátov, hry podporujúce násilie, sexuálne odkazy, poučíme sa v poskytovaní osobných údajov.


www.ovce.sk

OVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež.

Seriál vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektu Zodpovedne.sk.

Cieľom rozprávok je:

  • šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú rozprávky poučiť a zabaviť.

 

Deti a používanie mobilných telefónov